3 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (15)

“En neemt de helm van de behoudenis, en het zwaard van de Geest, dat is [het] woord van God” (Ef. 6:17).

Geestelijke strijd (deel vijftien)

 

De vorige keer zagen we hoe belangrijk de helm van God is, omdat het ons helpt onze gedachten af te stemmen op die van God. Het zorgt ervoor dat we de dingen vanuit Zijn perspectief zien en weerhoudt ons ervan misleid, ontmoedigd en verslagen te worden!

Wij moeten er niet licht over denken dat er een strijd is om de gezindheid van de christen! De Geest van God maakt het duidelijk: “… want wat het vlees bedenkt is [de] dood, maar wat de Geest bedenkt is leven en vrede; omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want kan dat ook niet” (Rom. 8:6-7). Ons doel als christen zou moeten zijn “elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus” (2 Kor. 10:5). Ik zal hiertoe niet in staat zijn als ik mij voed met wat de wereld mij aanbiedt. Ik moet de waarheid van Kolosse 3 vers 1-4 begrijpen, omdat “als u met Christus opgewekt bent, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Onze gezegende Heer Jezus wist, dat de vijand hier zou aanvallen; Hij bad voor de discipelen en voor ons, en zei: “Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid: Uw woord is [de] waarheid. Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld gezonden” (Joh. 17:15-17). Het Woord van God is in staat om ons te heiligen en ons te versterken! Wanneer wij onze harten en geesten vullen met de waarheid van Gods Woord, is dat het opzetten van de helm van de behoudenis, die ons herinnert aan wat God zegt over onze behoudenis. Het wijst ons op de gezegende hoop die we in Christus hebben! 

Ga vandaag, voordat u uw huis verlaat, naar uw geestelijke kast, het Woord van God, en zet de helm van de behoudenis op als een helm van de hoop (1 Thess. 5:8), draag hem de hele dag om uw hart en geest te beschermen. Als er verkeerde gedachten binnenkomen, breek ze dan af met behulp van het Woord en “al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend, als er enige deugd en als er enige lof is – bedenkt dat” (Fil. 4:8).

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW