1 jaar geleden

Galaten 6 vers 1

Galaten 6 vers 1:
“Broeders, zelfs als iemand door een overtreding  overvallen wordt, brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht1 in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf [2], opdat ook u2 niet in verzoeking komt.”

Een hart dat zorgt voor de schapen van Christus

 

De apostel zegt tegen de broeders die het werk op zich hebben genomen om de gevallenen terecht te brengen, dat dit moet gebeuren in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zachtmoedig zijn, anders kunnen we helemaal niet herstellen. Een harde en wettische geest zal zo iemand nooit terecht kunnen brengen, maar hem alleen maar verder weg drijven. Helaas heb ik meer dan één gevallene in tranen horen uitroepen: “Ze hebben mij weggejaagd!” Wat hebben we vandaag de dag behoefte aan echte herders. Maar er is een zeer dringende reden om een geest van zachtmoedigheid te hebben, en de apostel vertelt ons waarom: “ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt.” Let op de plotselinge verandering van meervoud naar enkelvoud hier. Ik ben geneigd te vergeten, dat ik net zo goed kan falen als mijn broeder. Dus moet ik persoonlijk op mijzelf letten. Het is beter niet in de buurt van onze gevallen broeder te komen, dan in een andere geest dan de vriendelijke geest van zachtmoedigheid, ziende op mijzelf, opdat ik niet op dezelfde manier in verzoeking kom.

Er zijn gemeenten van christenen die menen, dat degenen die van de tafel van de Heer zijn uitgesloten, daardoor getuigen van de reinheid en de heiligheid van de gemeente. Nee, broeders, dat is niet zo. Zij zouden getuigen kunnen zijn van uw gebrek aan geestelijkheid, en deze gevallenen zouden hersteld kunnen zijn, en teruggebracht. Weet u nog hoe Paulus aan de Korinthiërs schreef: doet de boze uit uw midden weg (1 Kor. 5:13)? Zij gehoorzaamden, en de gevallen, gebroken mens werd waarschijnlijk verzwolgen door verdriet. En juist degene die hen had bevolen hem weg te doen, haast zich nu te schrijven, dat zij hem moesten terugbrengen (2 Kor. 2:7). O, dat er vandaag zo’n hart was, zo’n verlangend hart van liefde, voor de schapen van Christus!

 

NOTEN:
1. Eigenlijk ‘geheel geordend.’
2. Enkelvoud.

 

G. C. Willis; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW