5 jaar geleden

Exodus 12 vers 8

Met bittere kruiden

Tijdens de paasavond in Egypte, werden de Israëlieten door Mozes opgedragen om via Mozes het gebraden lam met bittere kruiden te eten. Wanneer we onze gezegende Heer gedenken in het breken van brood, moeten ook wij deelnemen met bittere kruiden.

Het eten van bittere kruiden betekent een echo van “Zijn smart” in ons hart hebben wanneer we nadenken over het lijden, dat onze Heer aan het kruis heeft geleden, wanneer we als het ware “Zijn smart” ons verdriet maken. Amos, de profeet, berispte de mensen van zijn tijd, die zich overgaven aan uiterlijke genoegens en zich niet “om de ondergang van Jozef bekommerden” (zie Amos 6:6). Het is niet moeilijk om de overeenkomst in onze tijd te zien. “De ondergang van Jozef” was een voorafschaduwing van de bezoeking van onze gezegende Heer aan het kruis.

Laten we ons bewust zijn van dit heilige voorrecht van “het eten van bittere kruiden” tijdens het breken van het brood. Het is inderdaad een groot voorrecht om tijdens de bijeenkomst om te gedenken en bezig te zijn met de ware betekenis van “smart van Zijn ziel”. Een hymneschrijver zei: “With joy and sorrow mingling, we would remember Thee”1. Als we de smart en het verdriet van de Heer aan het kruis hoogschatten, tonen we onze liefde voor Hem. Die enkele en buitengewoon toegewijde vrouwen die getuige waren van Zijn kruisiging, toonden allen hun liefde voor de Heer met betrekking tot Zijn dood. 

Ongetwijfeld zouden aanbidding en dankzegging en zeker geen droefheid kenmerkend moeten zijn voor de bijeenkomst om te gedenken. Af en toe is het hart van een broeder zo diep ontroerd door de liefde van de Heer, dat hij tranen stort bij het avondmaal van de Heer. Het is voor Hem die alle harten kent. Laat alle kritiek verstillen in de aanwezigheid van Degene die de allerhoogste waarde heeft. Amen.

NOOT:
1. “Met een mengeling van vreugde en verdriet, willen we aan U denken”.

 

F.S.W. © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW