19 jaar geleden

Een straal van heilige vreugde

 

Het was ten tijde van een grote duurte in Schotland. De welgestelden werden arm en het lot van de armen was uiterst treurig. De allerarmsten kregen van de regering dagelijks een kleine som geld maar dat was nauwelijks genoeg voor het allernoodzakelijkste. Een arme oude vrouw die net de weinige penningen van deze ondersteuning ontvangen had, kwam bij de winkelier om het nodigste in te kopen: voor een paar penningen meel, een beetje zout, een kleinigheid van dit en dat. Haar weinige contanten waren er snel door. Nu legde zij haar laatste centen op de toonbank en zei: “Nu zou ik ook nog iets voor mijn plezier willen doen. Geef mij een beetje olie zodat ik toch tijdens de lange avonden in mijn Bijbel lezen kan, want dat is nog mijn enige troost”. En daarbij lichtte uit haar oude rimpelige, zorgvolle gezicht een straal van heilige vreugde.

(Uit de schatkamer van David, Spurgeon)

* * *

Vreugde zingt in het donker als de nachtegaal,

prijst God in het onweer en

zingt Zijn Naam lof in alle stormen.

Spurgeon

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW