14 jaar geleden

Een leven zonder Jezus (2)

23 aug. 2007. De vorige keer is helaas een deel van de tekst weggevallen. Deze vindt u nu wel weer terug in deel 1. Het begint met: “Maar het kruis heeft nog een tweede betekenis …”. In dit tweede deel gaan we verder met de derde les, een zeer belangrijke les ook voor ons. Het gaat over ons volgen van Hem en de kosten die daar aan vast zitten. Hoe je ook rekent, als je zonder Hem verder gaat, verlies je het meest “gelukmakende” in deze wereld, namelijk het kennen van Hem die Zijn leven overgaf op Golgotha tot redding voor een ieder die in Hem gelooft. Geloof je ook in Hem? Wil je Hem ook volgen met alles erop en eraan?

Het onderwerp gemist

Lees Markus 10:17-22.

Les 3: De Heer Jezus zoekt volgelingen

De uitnodiging aan de jongeman was duidelijk, een voudig en ondubbelzinnig: “Volg Mij”. Deze uitnodiging geldt ook voor ons. De jongeman heeft zeker nagedacht, heeft de kosten echter overgeslagen. Wie was het die tot hem zei: “Volg Mij”? Ongetwijfeld een interessante persoon, een profeet, een gezant van God, een goede leraar. Maar was het niet ook moeitevol Hem te volgen? Wat moest men niet allemaal opgeven!? Wat zouden de vrienden zeggen? En waren er ook niet velen – in het bijzonder de theologen van die dagen -, die Hem afwezen? De jongeman overwoog — en besliste helaas verkeerd. De kosten waren hem te hoog, zijn berekening ging niet op.

Wie volgen wij vandaag? De Heer Jezus is de Verworpene, dat betekent Hem die men in deze wereld nog afwijst. Vele mensen houden Hem misschien voor een goed mens, een martelaar, maar Jezus als Zoon van God, als Heiland van de wereld – dat is hen te veel. Hem willen zij niet. Wie Hem volgt, gaan aan de kant staan van Hem, van Wie men zei: “Wij willen niet dat Hij over ons heerst”. Dat moet ons duidelijk zijn. Het volgen van de Heer hier is geen gemoedelijke wandeling, maar sluit spot en smaad mee in.

Maar willen wij daaruit de conclusie trekken, dat het niet de moeite loont de Heer Jezus te volgen? Zeker niet.

We willen nog kort aan een andere man denken, die ook de kosten overgeslagen heeft en die tot een heel andere resultaat kwam.

De rekening van de apostel Paulus

Ik denk aan de apostel Paulus. Hij heeft de drie lessen die de jonge man niet begreep, goed geleerd. Op weg naar Damascus heeft hij de verheerlijkte Jezus in de hemel gezien, en dat gaf zijn leven met één slag een geheel andere perspectief.

Paulus had veel natuurlijke voordelen op te noemen. Hij was een groot theoloog van zijn dagen en heeft een geweldige carrière voor zich. Maar hoe waardeert hij deze dingen? Hij zegt het heel kras: Ik acht het voor vuilnis (Filippi 3:8).

Paulus wist waar de wereld voor stond. Hij verwachtte niets van deze wereld, en het was voor hem duiudelijk, dat de wereld geen aanspraak meer op hem kon maken. Hij zegt: “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20).

Paulus wist echter ook Wie hij volgde, namelijk de Heer Jezus, en waarom hij Hem volgde. Er zijn weliswaar maar weinig mensen geweest, die in het volgen van de Heer Jezus zo geleden hebben als Paulus, maar er zijn ook maar heel weinig mensen geweest, die toch met zoveel energie, doelgericht en vreugde de Heer Jezus gevolgd hebben.

Horen wij het resultaat van de rekening van Paulus: “<Maar> wat winst voor mij was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Jazeker, ik acht ook alles schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer” (Filippi 3:7-8). Hij wist wat hij in zijn Heer gevonden had. Zijn hele levensdoel bestond uit deze Heer te ‘winnen’ (Filippi 3:8), in Hem ‘bevonden’ te worden (Filippi 3:9), Hem te kennen (Filippi 3:10) en door Hem gegrepen te worden (Filippi 3:12). Dat was voor hem een doelgericht leven. Zijn leven was Christus (Filippi 1:21), meer had hij niet nodig.

Op wie willen wij lijken? Op de jongeman die de kans van zijn leven liet liggen, omdat hij verkeerd rekende, of op de apostel Paulus die zijn hele leven in het volgen van Hem stelde, die Hem liefgehad en Zich voor hem had overgegeven? Juist wanneer wij jong zijn en het leven nog voor ons ligt, moeten we goed rekenen en de uitnodiging tot een consequent volgen van de Heer Jezus aannemen. Het loont zich gegarandeerd.

Slot.

Ernst-August Bremicker, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW