18 jaar geleden

De onwaarheid verbreiden?

Q33NY … Legenden ontstaan … In verband met de terroristische aanslag van 11 september 2001 werden e-mails verbreid, die zogenaamd op een vlucht betrekking hadden die met de botsing in het World Trade Center…

“Legt daarom de leugen af en spreekt de waarheid, ieder met zijn naaaste” (Efeze 4:25).

 

Legenden ontstaan …

In verband met de terroristische aanslag van 11 september 2001 werden e-mails verbreid, die zogenaamd op een vlucht betrekking hadden die met de botsing in het World Trade Center eindigde. Het gaat om een legende die zich razendsnel door de wereld verbreidde. Q33NY zou het vluchtnummer zijn van een van de gekaapte vliegtuigen. Wanneer men deze lettervolgorde in een grootte van 26 punten met het lettersoort “Wingdings” schrijft, dan komt men tot een schokkend beeld. Probeer het maar eens als je over Wingdings beschikt.

Maar: de vlucht Q33NY is er nooit geweest.

Hoe komt dat ook Christenen – vaak absoluut onopzettelijk – onwaarheden doorgeven? De apostel Johannes kon Gajus schrijven: “… u weet dat ons getuigenis waar is” (3 Johannes :12). En Paulus vermaant de Filippiers: “… al wat waar … is, bedenkt dat” (Filippi 4:8). In plaats van de waarheidsgehalte van zulke informatie te onderzoeken, zijn we gemakkelijk ertoe geneigd haar onbeproefd, maar voorzien met eigen commentaar, verder door te geven. En dat niet alleen bij “gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis” of bij vermeende werken van satan, maar helaas ook met het oog op onze geloofsbrusters*. Hoeveel onwaarheid heb jij al verspreid, juist over hen die je medebrusters zijn, maar die je bijzonder weinig sympathiek zijn?

Er zijn vele voorbeelden voor legenden die bewijsbaar vals zijn, maar die velen van ons verder verbreid hebben.
Slechts één voorbeeld: Sinds meer dan 20 jaar kampt Procter & Gamble, een Amerikaans levensmiddelenbedrijf en producent van hygiënische artikelen met een gerucht, dat de president van de onderneming behoort bij de satanskerk en draagt winsten aan de duivelse “geloofs-gemeenschap” af. Een satire-magazine heeft een interview met hem verzonnen, maar het bericht “spookte” direct door de wereld – hoewel ze elk (!) fundament ontbeert.

Op dezelfde manier zijn er positieve legenden die elk fundament ontberen. Zogenaamd zou kort voor het neerstorten van de Alaska Airlines in 2001, waarbij 87 mensen om het leven kwamen, de vrouw van een pastor in het vliegtuig meerdere minuten lang het evangelie gepredikt hebben. Dat zou op de opnameapparatuur van het toestel aantonen. Maar behalve het feit dat de vrouw zich daadwerkelijk aan boord bevond, laat zich helemaal niets over het voorval bewijzen. En hoeveel valse legenden heb jij al zonder controle gelooft?

Waarom kunnen zich zulke legenden in onze verlichte tijd verbreiden?

Dikwijls ligt het aan de schijnbaar betrouwbare bronnen zoals de hooggeachte Times respectievelijk de T.V. – dat hebben dan immers miljoenen mensen gezien. Of nu denkt men: Als de vlucht Q33NY is er niet geweest zou zijn, zou mij het email immers niet doorgegeven zijn. De onhoudbaarheid van het argument “het stond immers in de krant …” (dus moet het waar zijn) is al lang door vele voorbeelden bewezen. Daarbij komt dat het werken van de duivel zodanig mystiek en onbekend lijkt, dat men hem in zulke voorbeelden rechtstreeks “aangrijpbaar” meent te beleven – en dat bevalt ons mensen wel, en dat komt helaas ook voor onder ons als Christenen.

Christenen moeten de waarheid spreken. Altijd!

Hoeveel gelovige Christenen en dienaars zijn dingen nagezegd die niet waar zijn, maar hun roeping geschaad en velerlei dienst voor hen – ten onrechte – onmogelijk gemaakt hebben? Wij moeten niet slechts aan de “grote” legenden denken. Reeds vermeende kleine geschiedenissen kunnen tot lelijke praatjes of achterklap worden. En slechte berichten verbreiden zich bewijsbaar acht keer zo snel dan goede!

Voor ons moet opgaan wat koning Xerxes deed: “Als men de zaak onderzocht, is het zo bevonden” (Esther 2:23).

Bovenal moeten wij ons niet voor de kar van zulken laten spannen, die met psychologische methodes doelen trachten te bereiken, die niet het doel van een Christen kunnen zijn. Wanneer vele dingen of handelwijzen bij andere Christenen werkelijk tot zorg aanleiding geven, moeten wij daarvoor bidden, en wanneer de Heer ons daartoe de opdracht geeft, proberen de broeder of de zuster te helpen. Dan is deze zaak toegedekt en heeft niet meer nodig om verder verbreid te worden (Jakobus 5:20 en 1 Petrus 4:8)! Ons doel moet zijn de Heer Jezus door ons leven te verheerlijken en anderen op de noodzaak van berouw en bekering opmerkzaam te maken.

Daarmee hebben wij genoeg te doen!

“Wie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog” (Spreuken 12:17).

Manuel Seibel, © Folge mir nach

*Brusters = hiermee worden broeders en zusters bedoeld

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW