4 jaar geleden

Vuur (V) – De Normandie brandt …

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW}

Het Franse passagiersschip “Normandie”1 maakte zijn eerste reis in 1935. Dit indrukwekkende cruiseschip was op dat moment het modernste en elegantste schip ter wereld.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de “Normandie” in beslag genomen door de Amerikaanse regering. Ze besloot de stoomboot om te vormen tot een troepentransporter. Tijdens het ombouwwerk vloog de stoomboot plotseling in brand. De bouwvakkers waren hulpeloos en geraakten in paniek, omdat bijna niemand van het Franse schip op de hoogte was.

Het nieuws van de brand verspreidde zich snel, zodat tientallen helpers te hulp snelden. In de chaos werden veel helpers de toegang tot het schip ontzegd. Onder hen was ook een man die heftig begon te huilen.

De wanhopige was Vladimir Yourkewitsch – de ontwerper van het schip! Hij had zeker kunnen laten zien, hoe het schip gered kon worden! Maar zonder zijn kennis streden ze tevergeefs tegen het vuur en zonk de “Normandie” in de haven van New York.

Ook wij mensen hebben een ontwerper, een Schepper. En deze Schepper weet precies hoe we van onze zonden en van het vuur van de hel gered kunnen worden. Hij heeft ons in Zijn Woord, de Bijbel, een eenvoudige uitweg getoond: “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden” (Hand. 16:31). Maar als we de Schepper de toegang tot ons levensschip “ontzeggen”, zijn we verloren.

NOOT:
1. De SS Normandie was een Franse oceaanliner. Het schip is in 1932 gebouwd in Saint-Nazaire, Frankrijk voor de Compagnie Générale Transatlantique. Ten tijde van de tewaterlating was het het grootste en snelste schip ter wereld en is tot op heden het krachtigste door een stoomturbine turbo-elektrisch aangedreven schip ooit gebouwd. Het schip voer voornamelijk tussen Le Havre en de haven van New York. Er was een vroege vorm van radar geïnstalleerd.

Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog werd het schip door de Amerikaanse marine in beslag genomen en hernoemd naar USS Lafayette (AP-53). Het schip werd omgebouwd naar een troepentransportschip, al heeft men ook de mogelijkheid onderzocht om er een vliegdekschip van te maken. Tijdens de ombouw in 1942 raakte het schip in brand door vonken van een snijbrander. Het schip kapseisde en zonk aan de New York Passenger Ship Terminal. Het schip werd geborgen maar het bleek te duur om het schip te renoveren en in oktober 1946 werd het dan ook gesloopt. {Wikipedia}

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de


Online in het Duits sinds 07.07.2017.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW