5 jaar geleden

De Heer slaapt in het schip …

Markus 4 vers 38: “En Hij lag in het achterschip op het kussen te slapen”.

Hoe vaak hebben deze woorden ons al geraakt. Hoe indrukwekkend tonen ze ons, dat onze Heer werkelijk Mens was. Vermoeid na een dag van onvermoeibare dienst, legt de ware dienaar van God in het achterschip Zich neer. Dankbaar neemt Hij, Die geen plaats had waar Hij Zijn hoofd kon neerleggen (Luk. 9:58), het hoofdkussen om te slapen. Was het onderdeel van de standaarduitrusting van een schip, of had een liefdevol hart het voor Hem klaar gelegd?

Tegelijkertijd ontdekken we in Zijn slaap Zijn onwankelbare geloof in Zijn God (vgl. Ps. 4:9). Hij wist immers welk een grote storm op hen afkwam. Desalniettemin ging Hij liggen en sliep diep en vast, zodat de doodsbenauwde discipelen Hem moesten wekken. Petrus, die hier nog tot de kleingelovigen behoorde, heeft Zijn meester later nagebootst, toen hij in de nacht voor zijn geplande executie rustig tussen twee soldaten in de gevangenis sliep (Hand. 12). Hij die de wind en de golven bevelen kan, zou ook met soldaten, kettingen en gevangenen om kunnen gaan.

Tenslotte was de slaap van de Heer ook een beproeving voor het geloof van de discipelen. Hij laat hen bewust in deze situatie komen. En wat was het resultaat van deze beproeving? “Bekommert U er Zich niet om dat wij vergaan?” Martha had ook een soortgelijke vraag (Luk. 10:40). Hoe vaak begrijpen we Hem verkeerd? Hoezeer Hij zich zorgen maakt over ons, daarvan hebben we misschien geen idee. Later had ook Petrus hierover geen twijfels meer (zie Petr. 5:7).

Zo krijgen wij zelfs door de slapende Heiland belangrijk onderwijs voor onze harten.

Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem die ’t al regeert;
die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken:
’t is wijsheid, wat Hij doet,
zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom u thans nog schreit.

Online sinds 07.09.2017

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW