19 jaar geleden

De gebedsmoed van een student

Een Christen vertelde ons het volgende waar gebeurd verhaal …

Meerdere jaren geleden, toen ik nog het college bezicht, hadden we een atheïstische professor, genaamd dr. Lee, die God haatte en de gedachte aan gebed. Elk jaar, net voor het einde van het schooljaar, gaf dr. Lee een les tegen gebed. Hij ging dan voor zijn lestafel staan, en hield een glazen fles van twee liter omhoog. Er was een betonnen vloer in het klaslokaal. Dan zei hij: “Wel, als er hier één is die gelooft in het gebed, dan ga ik je vragen om op te staan en te bidden dat wanneer ik deze fles laat vallen, het niet zal breken. Ik wil dat jullie, studenten, weten dat al jullie gebeden nooit zullen verhinderen dat deze fles breekt, wanneer ik het op de betonnen vloer laat vallen. Ik heb dit al vijftien jaar gedaan en de fles is altijd gebroken”.

Enkele weken voor het eind van het schooljaar kwam een andere Christelijke student naar mij toe en vroeg mij om te bidden dat dr. Lee’s fles NIET zou breken. Zo baden wij tweeën enkele weken, en mijn vriend vroeg mij om speciaal gebed dat hij de moed zou hebben om voor de professor op te staan op de dag van die les.

De dag kwam dat dr. Lee zijn gebruikelijke les tegen gebed zou geven. Het moment kwam, en dr. Lee zei: “Is er iemand hier die nog gelooft in het gebed?”

De Christelijke student stond op en zei: “Dr. Lee, ik geloof!” “Tsjonge, dit is werkelijk interessant, nietwaar?”, schamperde dr. Lee. “We hebben hier een kameraad die gelooft dat God gebeden kan beantwoorden! Wil je bidden?”

“Ja, dat wil ik!”, antwoordde de Christelijke student; en hij bad: “Lieve Heer Jezus, ik dank U dat U mij gehoord hebt. Voor Uw eer en voor Uw naam en voor de eer van Uw dienaar die zijn vertrouwen stelt op U, laat de fles niet breken. Amen”.

Dr. Lee nam de fles, hield hem omhoog en opende zijn hand. God veranderde zijn koers en trok het in. In plaats van recht naar beneden te vallen, raakte de fles de neus van de schoen van dr. Lee en rolde omver. En het brak niet! De klas lachte dr. Lee uit en de rest van de jaren dat hij les gaf aan die school, gaf hij nooit meer les tegen het bidden.

“De hoge ogen van de mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid van de mannen zal neergebogen worden; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn” (Jesaja 2:11).

Uit: Reward the Mark

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW