5 jaar geleden

De drie ‘appels’ en het grootste geluk …

Er waren drie belangrijke appels in de wereldgeschiedenis. De appel in de hof van Eden, die ondanks het verbod werd gegeten; de appel die Newton op de aarde liet vallen om belangrijke feiten over de zwaartekracht te formuleren; en dan het bedrijf Apple met zijn baanbrekende producten. Natuurlijk schrijf ik dit met een knipoog (vooral omdat niemand weet of het een appel in de hof van Eden was). Toch is het goed om te onthouden, dat alle vooruitgang die de mens in duizenden jaren heeft geboekt niet in staat is om de gevolgen van de zonde in de hof van Eden weer goed te maken. De mens heeft geen remedie voor de zonde en de gevolgen van de zonde. Dat heeft alleen God. Hij alleen.

Belangrijker dan de zon is de gemakkelijk te schrijven letter Jota (het is maar een streepje) in de geïnspireerde tekst van de Bijbel. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, Zijn woord zal niet voorbijgaan. Zelfs geen Jota. In die zin is een streep op het papier belangrijker dan het hele universum! Dit laat zien dat het Woord van God de grotere openbaring is dan de schepping.

Welke berg is de hoogste berg op aarde? Mount Everest? Ja en nee. Als je meet vanaf de zeebodem, is het een andere berg: de vulkaan Mauna Kea (Hawaiisch voor Witte Berg) op het eiland Hawaï. Het stijgt ongeveer 4.205 meter boven de aarde uit, maar in totaal bereikt het de indrukwekkende 10.203 meter. Sommigen denken dat het hoogste geluk op aarde rijkdom, macht of eer is. Is er meer dan een miljonair, staatshoofd of popster? Maar wie dieper kijkt, weet dat er een veel groter geluk is: leven met de Heer Jezus.

Online in het Duits sinds 24.08.2017.

© www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW