8 jaar geleden

Bezeten?

“… die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden” (Kol. 1:12-14).

Vraag: Kan iemand die wedergeboren is, demonisch bezeten zijn?

Antwoord: Nee, dat is niet mogelijk. Een gelovige kan onder satanische invloed geraken en zelfs door hem gebruikt worden (verg. Matth. 16:23), maar hij kan nooit in de macht van de duivel zijn.

Ik wil een paar teksten aanvoeren, die dit onderstrepen:

  • In Kolosse 1 vers 13 staat, dat God ons uit de macht van de duisternis gered heeft.
  • 1 Johannes 4 vers 4 zegt dat Hij Die in ons is (de Geest van God), groter is dan hij die in de wereld is.
  • De Geest van God zal voor altijd bij ons blijven (Joh. 14:17). En daar, waar de Geest van God is, is geen ruimte voor boze geesten.
  • Die uit God geboren is, kan door de boze niet worden aangetast (1 Joh. 5:18).
  • We moeten om occulte, demonische leringen en dergelijke een grote boog maken. We zijn niet immuun voor het kwaad (omdat het vlees nog in ons is). Maar we behoeven ook geen angst te hebben. Satan kan ons bezit niet van ons afpakken en ons weer de aan ketting vastleggen, die de sterke Heiland verbroken heeft.

We vinden exorcisme (uitdrijven van demonen) in de Schrift alleen bij degenen, die nog geen relatie met Jezus Christus hebben gehad. Wie Christus kent en in Hem gelooft, die is werkelijk vrij (Joh. 8:36). Zo iemand kan en zal niet meer een prooi van de duivel zijn. Hem zij daarvoor dank!

Gerrid Setzer,  © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW