6 jaar geleden

Barnabas – toewijding

Ieder van ons heeft voorbeelden nodig – jong of oud, ervaren of nog helemaal aan het begin van het leven van het geloof staand. Van Barnabas wordt ons in Handelingen niet erg veel verteld, slechts een paar korte berichten – maar dat, wat Gods Woord van hem vermeldt, is echt opmerkelijk. Het motiveert en inspireert om een positieve invloed onder de gelovigen te hebben zoals Barnabas het had.

“Jozef nu, door de apostelen bijgenaamd Barnabas (wat vertaald is: zoon van [de] vertroosting), een Leviet, een Cyprioot van geboorte, die een akker bezat, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen” (Hand. 4:36,37).

Troosten en bemoedigen

Barnabas was niet zijn eigenlijke naam – Jozef, dat was zijn naam bij de geboorte, had de naam “Barnabas” als bijnaam van de apostelen gekregen. Ze hadden hem de naam gegeven, die waarschijnlijk het beste bij hem paste! Lukas, de schrijver van Handelingen, geeft de vertaling van de naam aan met “zoon van vertroosting” of “iemand die anderen bemoedigt”; de letterlijke vertaling uit het Aramees kan ook “zoon van voorzegging of van profetie” betekenen.

Deze bijnaam, of moeten we zeggen “alias” in onze tijd, werpt een wonderschoon licht op Barnabas. Waarom kreeg hij juist deze naam? De andere vermeldingen van zijn persoon in het boek Handelingen tonen aan, dat hij als “bemoediger” en “trooster” onder de broeders en zusters zijn naam alle eer aandeed.

Welke “bijnamen” zou jij anderen, die je goed kent, geven? Welke naam past bij jou, jouw persoon en jouw gedrag onder de gelovigen? Ben jij ook een echte “bemoediger”?

Als “zoon van vertroosting” toont Barnabas een eigenschap van God in zijn naam, en in het bijzonder in zijn leven – God wordt in 2 Korinthe 1 vers 3 de “God van alle vertroosting” en de “Vader der ontfermingen” genoemd. Door zijn leven tussen de broeders en zusters in Jeruzalem, Antiochië en vele andere plaatsen, heeft Barnabas God verheerlijkt doordat hij anderen getroost en bemoedigd heeft en daardoor liet zien hoe God werkelijk is!

Vooral in deze tijd, met de vele problemen in huwelijken, families en plaatselijke gemeenten, maar ook in het leven van individuen, hebben we broeders en zusters nodig, die een dienst als Barnabas uitoefenen, die anderen troosten en bemoedigen. We hebben broeders nodig die bruggen bouwen wanneer schijnbaar onoverkomelijke kloven tussen afzonderlijke broeders en zusters en gemeenten ontstaan zijn (Hand. 9:27 v.v.). Misschien herinner je  je juist op dit moment iemand, die moedeloos geworden is, die troost nodig heeft – dan kun je van Barnabas leren.

Een Leviet van het eiland Cyprus

Verder wordt van Barnabas vermeld, dat hij een Leviet was, hij was dus door God afgezonderd om het volk van God te dienen (Num.3:6-8). Zijn leven laat ons zien, dat hij aan zijn roeping van God voldeed.

Als iemand die geboren is op het eiland Cyprus, behoorde hij tot de groep van Hellenistische Joden. Het milieu op het eiland Cyprus zal zeker niet het beste voor hem zijn geweest – daar vierde erge afgoderij hoogtij. Maar God had in Zijn soeverein handelen ook onder moeilijke omstandigheden een waardevol werktuig voor Zijn werk uit hem gevormd.

Zijn omgang met geld en bezittingen

De eerste handeling, die van Barnabas genoemd wordt, is, dat hij een akker verkocht om de verkoopopbrengst aan de voeten van de apostelen te leggen. Als Leviet moest hij eigenlijk geen eigen land bezitten, want de Heer Zelf was het erfdeel van de Levieten (Num. 18:20 en Deut. 10:9); hoe hij aan deze akker gekomen is, wordt ons in Gods Woord niet vermeld.

Vanwege deze daad echter wordt zijn relatie met geld heel duidelijk – hij gaf uiteindelijk een deel van zijn aards bestaan op door de verkoop van die ene akker die hij had. Barnabas is vrijgevig en zit niet vast aan zijn bezit.

Geld houdt ons vaak af van het dienen van God, omdat we het niet realistisch en voorstelbaar achten, dat de Heer Jezus voor ons zorgt wanneer we Hem willen dienen. Wat is jouw relatie met je geld? Ben je bereid om je geld aan God te geven? Hang je hart niet aan het geld of je bezittingen!

Barnabas legt de verkoopopbrengst aan de voeten van de apostelen, hij geeft het geld ter beschikking aan God. Barnabas is ook daardoor een voorbeeld, dat hij niet aan aardse zegen hangt, maar graag de hemelse zegeningen bezitten wil!

“Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op, zoals u ook doet” (1 Thess. 5:11).

Christian Achenbach, © www.bibelpraxis.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW