5 jaar geleden

Als je alleen maar iets meent …

“Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? Zij meende dat het de tuinman was …” (Joh. 20:15).

Bij drie gelegenheden wordt in de evangeliën bericht, dat iemand iets “meent” met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus. In Lukas 2 vers 43-44 zeiden de ouders van de Heer dat Jezus met het reisgezelschap was meegetrokken, maar dat was Hij niet. In Markus 6 vers 49 meenden de discipelen dat de Heer het niet was (ze spraken over een geest), maar in werkelijkheid was Hij het wel. En in Johannes 20 vers 15 meende Maria dat Hij iemand anders was – de tuinman.

In het eerste geval leidde de foutieve mening tot een zekere onverschilligheid; in de tweede tot angst; en in de derde tot een vergissing. We moeten zekerheid hebben als het gaat om onze Heer! Telkens wanneer Hij zich openbaarde, veranderden twijfel en verdriet in zekerheid en vreugde. Bij de laatste twee gelegenheden verdreef de Heer de twijfel door Zijn woord. Hoe groot is het, dat het woord van onze Heer vandaag nog steeds het antwoord is op onze problemen!

August van Ryn; © www.bibelstudium.de

[vertaald uit: “Meditations in John”]
Online in het Duits sinds 16.02.2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW