3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (70)

Overwinning door de dood

 

“Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest” (Luk. 23:46).

De geboorte, het leven en de dood van Jezus waren uniek! Lukas deelt ons de eerste woorden uit het leven van Jezus mee: “Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” (Luk. 2:49). Dezelfde evangelist schreef de laatste woorden van Jezus op, voordat hij stierf: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” Christus rustte niet, voordat Hij volledig had vervuld wat Hij als twaalfjarige jongen “aankondigde”.

Al meer dan twaalf uur was de Zoon van God in handen van de mensen waarin Hij zichzelf vrijwillig had overgegeven. Hij had Zijn discipelen eerder verteld, dat Hij in de handen van zondaars zou worden overgeleverd (Matth. 26:45). Het waren de wrede handen van de goddelozen die Hem uiteindelijk kruisigden (Hand. 2:23). Maar nu het voorbij was, was de tijd gekomen dat Hij Zijn geest aan de getrouwe handen van Zijn Vader overgaf. Wat een contrast!

De drie uur duisternis waren voorbij. Maar één “rekening stond nog open”: “Het loon van de zonde is [de] dood” (Rom. 6:23). Christus moest sterven! Er was geen ontkomen aan. Om hem te overwinnen die mensen doodsbang maakte door de macht van de dood, moest Hijzelf de dood ingaan (Hebr. 2:14). Daarom gaf Hij Zijn leven.

Wat is het resultaat? Door Zijn dood is de dood voor de gelovigen de ‘poort naar het paradijs’ geworden!

Hebt u angst voor de dood of kunt u met Paulus in geloof zeggen: “… te leven is voor mij Christus, en te sterven is winst” (Fil. 1:21)? Bent u zich ervan bewust, dat er altijd eeuwige armen onder u zijn (Deut. 33:27)?

 

Jan Philip Svetlik; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 20.02.2018.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW