Dood

15 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Prediker 9

Inhoud Vers 1-6 Vers 7-10 Vers 11.12 Vers 13-18   De verzen 1-12 van dit hoofdstuk vormen het ontmoedigende resultaat van wat in het voorafgaande is gezegd. Vers 1-6 1. “Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem. 2. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle...

Lees verder
4 weken geleden

Prediker (8)

Inhoud Vers 1 Vers 2-4 Vers 5-7 Vers 8-10 Vers 11-14 Vers 15-17 Vers 1 “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”. De voor de Prediker zo vernederende ervaring, waarover hij zojuist sprak, vermindert in het geheel niet de waarde van wijsheid. “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van...

Lees verder
2 maanden geleden

Prediker (7)

Inhoud Vers 1a Vers 1b Vers 2 Vers 3-4 Vers 5-6 Vers 7-8a Vers 8b Vers 10-12 Vers 13-14 Vers 15 Vers 16-18 Vers 19 Vers 20-24 Vers 25-29 Het toenemende spreekwoordelijke karakter van de volgende hoofdstukken maakt het noodzakelijk om er meer in detail naar te kijken. Dit zevende hoofdstuk introduceert een nieuw onderwerp dat zou kunnen worden genoemd: Het gedrag van wijsheid in een wereld die verdorven is door zonde, dat wil zeggen temidden van ijdelheid, verdriet en...

Lees verder
2 maanden geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).   Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die momenteel bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat brengt ongetwijfeld grote veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God noemt op dit punt maar één ding, dat betrekking heeft op...

Lees verder
3 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (70)

Overwinning door de dood   “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest” (Luk. 23:46). De geboorte, het leven en de dood van Jezus waren uniek! Lukas deelt ons de eerste woorden uit het leven van Jezus mee: “Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” (Luk. 2:49). Dezelfde evangelist schreef de laatste woorden van Jezus op, voordat hij stierf: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” Christus rustte niet, voordat Hij volledig had...

Lees verder
3 maanden geleden

Prediker (6)

Dit hoofdstuk is een voortzetting van het vorige en beschrijft vervolgens het “verschrikkelijke kwaad” dat onder de zon wordt gezien. Prediker 6 vers 1-6 1. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen: 2. een man, aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt, maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt...

Lees verder
7 maanden geleden

Prediker (5)

Inhoud Vers 1-6; vers 7; vers 8-16; vers 17-19. Het spreekwoordelijke deel van Prediker dat nu begint, begint strikt genomen in het vierde vers van het vierde hoofdstuk en vindt zijn volledige ontwikkeling in het tiende en elfde hoofdstuk. Op het eerste gezicht lijkt het een gebrek aan samenhang in de opbouw van dit boek aan het licht te brengen, maar om jezelf van het tegendeel te overtuigen, volstaat het op te merken, dat ook dit deel, net als het...

Lees verder
8 maanden geleden

De Openbaring (6)

Openbaring 3 vers 1-6 Sardis “En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood” (vs. 1). In dit boek wordt de Heilige Geest in Zijn veelvoudige functie als de “zeven geesten van God” gezien in verbinding met de troon en niet als de eenheid die het lichaam van Christus...

Lees verder
12 maanden geleden

Onze laatste tranen …

“En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, <want> de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. Openbaring 21 vers 4     De omgeving waarin wij leven, wordt terecht “dal van tranen” genoemd. Deze uitdrukking werd al bedacht door de zonen van Korach in de 84ste Psalm1. Het was zeker een gevolg van hun eigen ervaringen. Hoeveel tranen worden er elke dag op deze...

Lees verder
1 jaar geleden

Het wonder van Pasen (4 – slot)

De inhoud van het offer op het kruis Beste lezer, misschien heb je al eens gehoord van of gelezen over de offers die de Joden brachten in de tempel. Deze staan beschreven in het Bijbelboek Leviticus. Voor veel mensen is het moeilijke kost om te lezen en veel christenen vinden het moeilijk om te begrijpen wat de verschillen zijn tussen de verschillende offers. Waarom zijn deze zo nauwgezet beschreven en is de wetgeving omtrent de offers zo strikt? Het antwoord...

Lees verder