Dood

17 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Het dal van de schaduw …

Leestijd: 8 minuten Verdriet is iets heel reëels, dat we bijna allemaal wel eens ervaren. Er kunnen tijden zijn dat je je volledig verpletterd voelt en de structuur van je leven aan het wankelen wordt gebracht. Maar luister naar wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd. “De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het...

Lees verder
3 maanden geleden

Leven en sterven

Filippi 1 vers 21: “Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.”   Leven en dood, worden hier slechts gescheiden door het woordje ‘en’, dit woordje is een aanduiding van het kortst mogelijke tijdsverloop. Leven en dood, systole en diastole, de polsslag, het zwaaien van de slinger. Ieder van ons bevindt zichzelf dagelijks, daar waar dit woordje staat. Hamlet woog het kwade van het leven af tegen het kwade van de dood. Hij woog het lijden...

Lees verder
6 maanden geleden

Prediker 9

Inhoud Vers 1-6 Vers 7-10 Vers 11.12 Vers 13-18   De verzen 1-12 van dit hoofdstuk vormen het ontmoedigende resultaat van wat in het voorafgaande is gezegd. Vers 1-6 1. “Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem. 2. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle...

Lees verder
6 maanden geleden

Prediker (8)

Inhoud Vers 1 Vers 2-4 Vers 5-7 Vers 8-10 Vers 11-14 Vers 15-17 Vers 1 “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”. De voor de Prediker zo vernederende ervaring, waarover hij zojuist sprak, vermindert in het geheel niet de waarde van wijsheid. “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van...

Lees verder
7 maanden geleden

Prediker (7)

Inhoud Vers 1a Vers 1b Vers 2 Vers 3-4 Vers 5-6 Vers 7-8a Vers 8b Vers 10-12 Vers 13-14 Vers 15 Vers 16-18 Vers 19 Vers 20-24 Vers 25-29 Het toenemende spreekwoordelijke karakter van de volgende hoofdstukken maakt het noodzakelijk om er meer in detail naar te kijken. Dit zevende hoofdstuk introduceert een nieuw onderwerp dat zou kunnen worden genoemd: Het gedrag van wijsheid in een wereld die verdorven is door zonde, dat wil zeggen temidden van ijdelheid, verdriet en...

Lees verder
7 maanden geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).   Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die momenteel bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat brengt ongetwijfeld grote veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God noemt op dit punt maar één ding, dat betrekking heeft op...

Lees verder
8 maanden geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (70)

Overwinning door de dood   “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest” (Luk. 23:46). De geboorte, het leven en de dood van Jezus waren uniek! Lukas deelt ons de eerste woorden uit het leven van Jezus mee: “Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” (Luk. 2:49). Dezelfde evangelist schreef de laatste woorden van Jezus op, voordat hij stierf: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” Christus rustte niet, voordat Hij volledig had...

Lees verder
8 maanden geleden

Prediker (6)

Dit hoofdstuk is een voortzetting van het vorige en beschrijft vervolgens het “verschrikkelijke kwaad” dat onder de zon wordt gezien. Prediker 6 vers 1-6 1. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen: 2. een man, aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt, maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt...

Lees verder
12 maanden geleden

Prediker (5)

Inhoud Vers 1-6; vers 7; vers 8-16; vers 17-19. Het spreekwoordelijke deel van Prediker dat nu begint, begint strikt genomen in het vierde vers van het vierde hoofdstuk en vindt zijn volledige ontwikkeling in het tiende en elfde hoofdstuk. Op het eerste gezicht lijkt het een gebrek aan samenhang in de opbouw van dit boek aan het licht te brengen, maar om jezelf van het tegendeel te overtuigen, volstaat het op te merken, dat ook dit deel, net als het...

Lees verder
1 jaar geleden

De Openbaring (6)

Openbaring 3 vers 1-6 Sardis “En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, en u bent dood” (vs. 1). In dit boek wordt de Heilige Geest in Zijn veelvoudige functie als de “zeven geesten van God” gezien in verbinding met de troon en niet als de eenheid die het lichaam van Christus...

Lees verder