Dood

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Het boek Jozua (15) – Het voedsel van het land

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 11   “… en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Bij de uittocht van Israël uit Egypte had de Heer bevolen met betrekking tot het Pascha en de bijbehorende herdenking: “Gedenk deze dag … daarom mag wat gezuurd is, niet  gegeten worden. … als de HEERE u gebracht heeft in het land van...

Lees verder
7 maanden geleden

Het boek Jozua (11) – Het monument voor de leidsman en zijn glorie

Jozua 4 vers 9+14; Efeze 4 vers 9-10   Efeze 4 vers 9: “Dit nu: Hij is opgevaren, wat is het anders dan dat Hij ook is neergedaald naar de lagere <delen> van de aarde? Hij Die is nedergedaald, is ook Degene Die is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen.” De Heer deed wonderen voor Israël aan de Jordaan, zowel in Zijn eigenlijke werk als in de verborgen betekenis van het werk. Daarom vinden we in het...

Lees verder
1 jaar geleden

De profeet Daniël (05)

Daniël 2 vers 37-45 37. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Jeremia, Ezechiël en Daniël profeteerden rond dezelfde tijd; Jeremia en Ezechiël vlak vóór de val...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (101)

De overwinning van de Gekruisigde   “… over alles wat Jezus is begonnen zowel  te doen als te leren, tot op de dag dat Hij werd opgenomen, nadat Hij door [de] Heilige Geest Zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen die Hij had uitverkoren” (Hand. 1:1,2). Gekruisigd, gestorven, begraven. Onvoorstelbaar als je bedenkt, dat deze dingen de Heer der heerlijkheid en Schepper van het leven zijn overkomen! Maar Zijn verhaal eindigt niet bij het graf. Hij is levend gemaakt door...

Lees verder
2 jaar geleden

Onze God op wie wij vertrouwen

Psalm 139   Leestijd: 7 minuten Ik ben bezig geweest met deze woorden van David gedurende deze tijd van quarantaine. David was een man die veel tijd in afzondering doorbracht en zich vaak verborg in een grot. Veel van zijn Psalmen beschrijven de eenzaamheid die hij voelde! Toch lezen we op een andere plaats dat David “sterkte zich in de HEERE!” (1 Sam. 30:6). Een van de manieren waarop we dit kunnen doen is door bezig te zijn met de...

Lees verder
2 jaar geleden

Verbondenheid met Christus (2)

Dit is het tweede deel van een serie over onze verbinding met Christus in Zijn dood, en onze vereniging met Hem in het opstandingsleven. In het vorige artikel (1) hebben we gekeken naar het gekruisigd zijn met Christus en het ter dood brengen van onze leden, en we zagen dat de kruisiging van de Heer Jezus verband houdt met het einde van de wereld van de mens en Zijn dood met het einde van die mens in zijn geheel. We...

Lees verder
3 jaar geleden

Het dal van de schaduw …

Leestijd: 8 minuten Verdriet is iets heel reëels, dat we bijna allemaal wel eens ervaren. Er kunnen tijden zijn dat je je volledig verpletterd voelt en de structuur van je leven aan het wankelen wordt gebracht. Maar luister naar wat God ons in Zijn Woord heeft beloofd. “De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest” (Ps. 34:19). “Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het...

Lees verder
3 jaar geleden

Leven en sterven

Filippi 1 vers 21: “Want te leven is voor mij Christus en te sterven is winst.”   Leven en dood, worden hier slechts gescheiden door het woordje ‘en’, dit woordje is een aanduiding van het kortst mogelijke tijdsverloop. Leven en dood, systole en diastole, de polsslag, het zwaaien van de slinger. Ieder van ons bevindt zichzelf dagelijks, daar waar dit woordje staat. Hamlet woog het kwade van het leven af tegen het kwade van de dood. Hij woog het lijden...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 9

Inhoud Vers 1-6 Vers 7-10 Vers 11.12 Vers 13-18   De verzen 1-12 van dit hoofdstuk vormen het ontmoedigende resultaat van wat in het voorafgaande is gezegd. Vers 1-6 1. “Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem. 2. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 8

Inhoud Vers 1 Vers 2-4 Vers 5-7 Vers 8-10 Vers 11-14 Vers 15-17 Vers 1 “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”. De voor de Prediker zo vernederende ervaring, waarover hij zojuist sprak, vermindert in het geheel niet de waarde van wijsheid. “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van...

Lees verder