2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (41)

Het antwoord

“Vader, verheerlijk Uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken” (Joh. 12:28).

Op het gebed “Vader, verheerlijk Uw naam!” volgt onmiddellijk het antwoord uit de hemel: “Ik heb [hem] verheerlijkt én Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken”. Het verlangen van de Heer Jezus was zo prijzend en zo welgevallig voor de Vader, dat Hij daarover niet zwijgen kon. Wat betekenen deze woorden? De werken die de Zoon in afhankelijkheid van de Vader deed, verheerlijkten Hem. Dat was ook het geval met de opwekking van Lazarus. Nu geeft de Vader de Zoon de vaste belofte, dat Hij Zijn gebed zal antwoorden en Zichzelf opnieuw zal verheerlijken. Maar hoe zou Hij dat doen? Doordat Hij Zijn eigen heerlijkheid gebruiken zou, om Zijn Zoon uit de dood op te wekken (Rom. 4:4). Hij zou niet toelaten dat Zijn Heilige de ontbinding ziet (vgl. Ps 16:10).

De tarwekorrel moest in de aarde vallen en sterven om veel vrucht voor God te brengen. Als de Opgestane deelde de Heer Jezus Zijn discipelen Zijn opstandingsleven mee (vgl. Joh. 20:22). Zijn opstanding omvat de opstanding van allen, die in Hem geloven (vgl. Ef. 2:4-5). Omdat Hij Zijn ziel in de dood heeft uitgestort, zal Hij vrucht zien van de arbeid van Zijn ziel en met de machtigen de buit delen (vgl. Jes. 53:11,12).

De Heer Jezus sprak een kort, toegewijd gebed en kreeg een antwoord. Wij worden ook niet beantwoord omwille van onze omhaal van woorden (Matth. 6:7), maar omdat we dingen vragen in overeenstemming met de wil van God. Als we de heerlijkheid van de Vader tot onze prioriteit maken en onze persoonlijke wensen daaraan ondergeschikt maken, dan krijgen alle dingen hun juiste plaats. Toen de Heer Jezus Zijn discipelen leerde bidden, was het eerste wat Hij vroeg: “Onze Vader die in de hemelen bent, moge Uw naam worden geheiligd” (Matth. 6:9).

Als we met deze houding bidden, kunnen we om iets vragen in de naam van Jezus, waardoor de Hoorder van het gebed Zichzelf verheerlijken kan (Joh. 14:13).

Zijn wij ons bewust van de enorme uitwerkingen die het korte toegewijde gebed van Jezus “Vader, verheerlijk Uw naam!”  tot op vandaag nog heeft? Met welke toewijding en aandrang van het hart verlangen wij ernaar, dat God door ons leven verheerlijkt wordt?

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.09.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW