6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (24)

Overwinnen door gebed

“Heer, als U het bent, beveel mij dan naar U toe te komen over de wateren. Hij nu zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep over de wateren en kwam naar Jezus toe” (Matth. 14:28,29).

Gebed redt ons van gelatenheid en helpt ons tegelijkertijd om omstandigheden die ons terneer willen drukken te overwinnen (Fil. 1:19). Dit heeft ook Petrus ervaren, die op de woeste zee het verlangen krijgt om heel dicht bij Jezus te zijn. Wat een moedig gebed heeft deze man in deze omstandigheden uitgesproken! Hij was bereid om de menselijke veiligheid op te geven om dichter bij Christus te komen. Maar daarvoor had hij een duidelijk bevel van de Heer nodig.

Door gebed krijgen we de moed om los te laten en stappen van geloof te zetten. Hoe moet de Heer Zich daarover verblijd hebben om iemand te zien, die Hem zonder enig voorbehoud vertrouwt en het verlangen heeft om op het water naar Hem toe te komen! Pas als Petrus voet op het water zet, ervaart hij hoe de Heer hem werkelijk draagt – een ervaring die hij nooit zou hebben opgedaan, als hij in het schip was gebleven, en die hij zeker zijn leven lang nooit vergeten heeft.

Soms zijn we bang om in een situatie terecht te komen, waarin we volledig op God worden geworpen, omdat we bijvoorbeeld bang zijn om op een bepaald punt in het geloof te falen en zo het gezicht te verliezen voor anderen. Hoe snel gebeurt het dat iemand als lichtvaardig of niet nuchter wordt beschouwd omdat hij in vertrouwen op God iets doet, dat ongebruikelijk is en waartoe anderen misschien eenvoudig de moed ontbreekt.

Petrus begint daadwerkelijk op een gegeven moment te twijfelen wanneer hij op het water is. Plots ziet hij alleen de harde wind en de golven voor hem. Hij verliest zijn oogcontact met Jezus en begint langzaam te zinken, waarbij hij nog steeds genoeg de tijd heeft om de Heer om hulp te vragen. Op het korte gebed: “Heer, behoud mij!” is daar onmiddellijk de hand van de Heer, die hem uit het water trekt. De Heer laat degenen die op Hem vertrouwen niet verloren gaan! Hij berispt Petrus ook niet, dat hij zo moedig was om uit het schip te gaan. Nee, in plaats daarvan berispt Hij hem vanwege zijn kleingeloof.

Zijn we bereid, als de Heer ons oproept om onze gewone omgeving te verlaten en naar onbekende wateren te gaan, waarin we helemaal op Hem worden geworpen? Hebben we ooit de Heer gevraagd of Hij dat misschien van ons zou willen? Iemand zei ooit treffend: “We hebben zo weinig echte geloofservaringen, omdat we de Heer zo zelden vragen om ons een concrete opdracht van deze aard te geven”.

Online in het Duits sinds 13.05.2017.

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW