6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (06)

Sofa-christen of overwinnaar?

“In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. (Joh. 16:33).

Dat de wereld een gevaar voor gelovigen is, die een blijvende negatieve invloed op ons leven kan veroorzaken, maakt het voorbeeld van Abraham duidelijk.

Nadat de mens zich meer en meer aan afgodendienst overgegeven heeft, roept God in genade Abraham uit deze wereld. Hij geeft hem onvoorwaardelijke beloften, waarop de patriarch vertrouwen moet. Het geloof van Abraham wordt beproefd en schiet tekort door een hongersnood in Kanaän. Abraham zoekt zijn toevlucht in Egypte [1] – een beeld van deze wereld -, waar hij hoopt op een meer comfortabel leven. Maar het plan werkt niet. Zijn verblijf in Egypte onderbreekt zijn gemeenschap met God en heeft verstrekkende gevolgen [2].

Zoals Abraham in zijn tijd, zo lopen ook vandaag de gelovigen het grote gevaar, om zich te onttrekken aan de beproevingen die God in het leven toelaat, door zich aan te passen aan de loop van deze wereld zonder te wachten op God en naar Zijn wil te vragen. In geloofsbeproevingen neemt de aantrekkingskracht van de wereld voor christenen vaak toe. Hoe snel vluchten we naar Moab, omdat er hongersnood is in Bethlehem (Ruth 1)! In plaats van net als Gideon voedsel te beveiligen voor het volk van God met de energie van het geloof, trekt men zich op de comfortabele sofa terug, van waaruit dan de zwakke toestand van de gelovigen wordt beoordeeld. Het is altijd makkelijker en meer comfortabel om je terug te trekken of weg te lopen, wanneer bijvoorbeeld in een gemeente een zwakke geestelijke toestand heerst, dan op de plaats te blijven waar God ons heeft gesteld om ‘zijn man te staan’ en te werken aan de opbouw.

In de woestijn verzoekt satan de Heer Jezus met alles, wat deze wereld te bieden heeft. Hoe gedraagt de Zoon van God Zich, als Hij geconfronteerd wordt met de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven (1 Joh. 2:16; Luk. 4:1-13)? Ondanks sterke honger gebruikt Hij Zijn macht niet voor Zijn eigen voordeel. Hij wil zelfs niets eten zonder dat God het tegen Hem zegt. Hij neemt geen kortere weg op de weg naar heerschappij over deze wereld, maar blijft trouw aan God en gaat door lijden heen tot heerlijkheid. Hij weigert ook God lichtvaardig op de proef te stellen, omdat Hij alles in afhankelijkheid van Zijn vader doet, en Hem met Zijn hele hart vertrouwt. Vastbesloten gaat Hij tenslotte naar Jeruzalem, en Hij weet dat Hij niet beschaamd zal worden (Luk. 9:51; Jes. 50:7).

Hoe gedragen wij ons in de beproevingen die God in ons leven toelaat? Zijn we vandaag bereid om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen en Hem te volgen, Die de wereld overwonnen heeft?

NOTEN:
1. In plaats van naar de hemel op te zien en te vertrouwen dat God op de juiste tijd regen schenkt, keken de Egyptenaren naar de Nijl, dat het land bewaterde. Zij zagen niet de bron van de rivier in de bergen, maar alleen de rivier zelf (Deut. 11:10-12). De wereld geniet de zegen van de schepping, zonder de Schepper er achter te zien. In Hebreeën 11 lezen we van de schatten van Egypte. De Egyptenaren vertrouwden op deze aardse rijkdommen en ‘zekerheden’, en dat is precies waar mensen vandaag nog op vertrouwen. Financiële rijkdom is een groot gevaar voor gelovigen om onafhankelijk van God te handelen en meer op bezit dan op God te vertrouwen! Zijn we bereid om onszelf kritisch af te vragen, hoeveel we vertrouwen hebben in de financiële zekerheid en hoeveel we werkelijk vertrouwen op God?
2. Het bezit dat Abraham in Egypte heeft ontvangen, leidt later tot strijd tussen de herders van Lot en Abraham. Hoeveel ruzie is er onder gelovigen geweest door bezit respectievelijk geld! Daarnaast komt Hagar uit Egypte mee naar het land Kanaän. Zij is een beeld van het verbond van de wet (Gal. 4), die tot de elementen van deze wereld geteld wordt (Kol. 2). Het denken van de wet, dat de beloofde zegen van God door de eigen inzet wil bereiken, staat volledig tegenover de genade van God en kan geen vrucht voor God brengen.

Online in het Duits sinds 21.01.2017

Jan Philip Svetlik, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW