18 jaar geleden

Zonneschijn en vakantietijd

Wij mogen ons op onze vakantie verheugen. Het Christenleven is geen treurspel, maar een leven met je Heer en Meester: Jezus. En dat brengt je blijdschap. Natuurlijk is het waar dat ons leven niet zonder hindernissen verloopt. Petrus zegt ergens: “Want het is beter, als de wil van God het wil, door goeddoen te lijden dan door kwaad doen” (1 Petrus 3:17). Het gaat er mij bij dit vers alleen om, om te tonen, dat God het “zou kunnen willen” dat wij door goeddoen moeten lijden. En dat zal bij ieder Christen het geval zijn, die trouw wil zijn en daarom goed doet, dat betekent in overeenstemming met de wil van God leeft.

De zomervakantie is weer zo goed als aangebroken. Nu heb je de kans om dingen bij te werken waar je anders niet zo aan toe komt. Of het gaat mee naar het vakantieadres, met het gezin of met vrienden. Dat herinnert mij aan een lied, dat ik met mijn kinderen de laatste tijd af en toe gehoord heb. Daarin staan een reeks prikkels voor ons als vakantiegangers.

Zonneschijn en vakantietijden

Zonneschijn en vakantietijden,
koffers pakken en ver gaan reizen,
verblijdt u mee, het is zo ver:
Wij hebben vrije tijd!
Zonneschijn en vakantietijden,
Jezus wil op weg ons leiden.
Hij wil ook in deze tijd
de beste vriend ons zijn.

Wat we nu nodig hebben
heeft Hij al lang gezien!
Hij gaat met ons,
laat niemand treurig staan.

Open de ogen,
neem het wonder waar!
in de kleinste dingen
zie je Hem klip en klaar.

Zie ook de ander
die aan de kant staat.
En nodig hem uit
dat hij ook met God gaat!

Verheug je op je vakantie!

Wij mogen ons op onze vakantie verheugen. Het Christenleven is geen treurspel, maar een leven met je Heer en Meester: Jezus. En dat brengt je blijdschap. Natuurlijk is het waar dat ons leven niet zonder hindernissen verloopt. Petrus zegt ergens: “Want het is beter, als de wil van God het wil, door goeddoen te lijden dan door kwaad doen” (1 Petrus 3:17). Het gaat er mij bij dit vers alleen om, om te tonen, dat God het “zou kunnen willen” dat wij door goeddoen moeten lijden. En dat zal bij ieder Christen het geval zijn, die trouw wil zijn en daarom goed doet, dat betekent in overeenstemming met de wil van God leeft.
Maar: dat mag aan onze vreugde in de gemeenschap met de Heer Jezus geen afbreuk doen. Paulus was in de moeilijkste omstandigheden – namelijk in gevangenschap -, toen hij schreef: “Verblijdt u altijd in [de] Heer! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u” (Filippi 4:4). Ik kan mij weliswaar niet herinneren, dat ik van Paulus gelezen heb, dat hij vakantie had. Maar ook voor hem waren er dagen, waarop hij zich verheugde en dat dit voor hem een soort recreatie was. We lezen van hem, toen hij na een moeilijke boottocht als gevangene in Rome aankwam: “… toen Paulus hen [de broeders], dankte hij God en vatte moed” (Handelingen 28:15). Ergens anders lezen we dat hij in het huis van Filippus, de evangelist, was (Handelingen 21:8-14). Ik kan mij goed voorstellen, hoe ontspannend deze dagen voor Paulus waren. Hier kon hij in alle rust met een andere begaafde dienaar van de Heer praten – over de ervaren genade van de Heer en veel meer. Ik zou graag deze gesprekken bijgewoond hebben en zou eenvoudig mijn oren gespitst hebben!

Jezus wil ons op de weg leiden

Ook in vakantietijd moeten wij niet proberen iets uit eigen wil te doen. Ook daar wil onze Redder graag bij zijn. Hij Zelf wil ons op de weg leiden. Zo zal Hij je volgens Zijn regels ook een vakantieomgeving tonen, waar je de gelegenheid hebt de samenkomsten van de gelovigen te bezoeken. Dat is dan tot vreugde voor de Heer – maar ook voor jezelf. Bovendien geeft dit vaak mogelijkheden om nieuwe contacten met (jonge) brusters aan te knopen en misschien ook tijdens je vakantie tijden gemeenschappelijk door te brengen. Dat geeft aan deze tijd een blijvende smaak. In het geval je daaraan tot nu toe weinig gedacht hebt – vraag de Heer om leiding in deze zaak. De Heer Jezus wil je graag naar de juiste plaats brengen, alsmede ook je tijdens de vakantie voor de juiste dingen inspireren. Bijvoorbeeld voor het dagelijks bidden en het lezen in de Bijbel. Je denkt nu misschien: Daarop heb ik juist nog gewacht! Of: Ik wist gelijk, dat dit weer boven tafel komen zou.

Ja, dat doe ik graag, omdat het zo belangrijk is. Hoe weinig tijd nemen we in het dagelijks leven voor bidden en lezen. Nu heb je eindelijk tijd om een gebedslijst aan te leggen. Denk je, dat je met een A4 toe kunt voor alle vragen, die je invallen? En hoe ziet het er bijvoorbeeld met het Lukas-evangelie uit? Nu kun je het eindelijk eens op één dag helemaal doorlezen. Deze kans heb je vast alleen tijdens je vakantie. En dan leer je het verband kennen, waar alles in dit evangelie over de Heer Jezus bericht wordt.

Mijn Jezus is de beste Vriend

Misschien ken je een lied over de Heer Jezus, dat Hij namelijk werkelijk onze beste Vriend is. Maar Hij wil ook graag in je vakantie Degene zijn, waarop jij werkelijk steunen kunt. Ben je alleen, en gaat niemand met jou op reis? Heb je geen brusters of vrienden die met jou op vakantie zijn? Jezus Christus is er. Hij heeft altijd een open oor voor jou. Hij weet ook, wanneer je verdrietig bent, omdat het voor jou of je ouders niet mogelijk is op vakantie te gaan. Hij heeft daarmee zelfs de beste bedoelingen, ook wanneer je nu dat helemaal niet begrijpt. Hij laat nooit iemand treurig staan. En Hij troost als geen ander!

Maar met de beste vriend praat je, voordat je ook maar ergens iets onderneemt. Want een goede vriend zal altijd in staat zijn, goede raad te geven. Alleen moet men hem aanspreken. Daarop wacht ook de Heer Jezus. Spreek met Hem – dat betekent bid tot Hem – voordat je je huis verlaat, voordat je ook maar iets onderneemt. Hij zal je duidelijk maken, of je op het juiste spoor zit.

Heb je al een wonder gezien?

Wanneer je op vakantie gaat, kun je zeker ook eens iets gaan bekijken. Ik weet, dat dat voor jongeren eerder “ontspanning” betekent. Maar heb je er al eens aan gedacht, dat alle natuurgebeurtenissen, bergen, zeeën, bloemen, dieren enzovoorts door Jezus, jouw Schepper-God, geschapen werden? Zelfs de meest aan lager wal geraakte mensen laten nog iets van de waarde doorschijnen, die God op unieke wijze in de mensen, in Zijn schepping, gelegd heeft. Indrukwekkend zijn echter ook de bergen, bossen, dieren en bloemen enzovoorts. Als je je in de bergen bevindt: Sta eens op vóór zonsopgang en ga een berg op. Dat behoort voor mij tot de prachtigste belevenissen, die ik had. Wanneer zich opeens, nog voor de eerste zonnestralen te zien zijn, een berg in zijn totale natuurgrootheid voor je “opricht”. En als dan ook nog de eerste zonnestralen op een berg of gletsjer schijnen. Dan kun je alleen nog maar stil blijven staan en de Schepper-God, je Redder, aanbidden. Doe het gerust maar eens. Ook wanneer naast je een ongelovig mens staat. Misschien komt deze door verwondering tot geloof!

Heb jij al eens aan anderen gedacht?

Wat bedoel je? Hoe velen hebben het niet zo goed als jij, die op vakantie kunt gaan. Er zijn een hele rij kinderen, die voor hun ouders niet belangrijk zijn. En er zijn sommige gezinnen, die eenvoudig niet genoeg geld hebben, om op vakantie te gaan. Moeten zij altijd thuis blijven? Of kun jij ze meenemen – hun vreugde bereiden? Natuurlijk moeten jouw ouders daarin toestemmen! Maar heb je er zo al eens over nagedacht? We denken immers zo gemakkelijk aan onszelf en aan onze eigen vreugde. Maar niet aan anderen die alleen aan de kant staan …
En hoe ziet het er met je ongelovige schoolkameraad uit? Ik kan je echt niet aanbevelen met hem op vakantie te gaan. Dat gaat bijna zeker altijd mis, omdat je zijn zeden en zonden overneemt, niet omgekeerd. Maar zou je hem niet eens mee kunnen nemen – vooropgesteld, dat je ouders daarop ja zeggen? Misschien kun je je vakantietijd benutten, om hem op de Heer Jezus te wijzen. Stel je eens voor, dat hij zich tijdens de vakantie zou bekeren. Dan win je misschien een echte nieuwe vriend.

Vakantie is heerlijk! Daarover hoeft niemand na te denken. Maar je kunt in deze tijd ook taken verrichten – en nu spreek ik nog niet eens over de traktaten die je misschien in je vakantieplaats zou kunnen verspreiden. Maar zie eenvoudig eens om je heen, of je niet iemand helpen kunt. Niet alleen bij het inpakken van de koffers. Maar in zijn eenzaamheid. Of bij de beslissing, of hij de juiste weg gaat. Die naar de hemel! Veel vreugde daarbij!

Manuel Seibel, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW