5 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (8)

Bijbelcursus

De opwekking van Lazarus

 

Maria, Martha en hun broer Lazarus woonden in het dorp Bethanië, niet ver van Jeruzalem. Het waren broer en zussen die de Heer Jezus vaak met Zijn discipelen bezocht. We vinden een voorbeeld in Lukas 10 vers 38 tot 42. Martha was druk bezig haar gasten te dienen, terwijl Maria aan de voeten van de Heer zat en naar Hem luisterde. Jezus had Martha, Maria en Lazarus lief.

 

* * *

 

1. Lees Johannes 11 vers 1 tot 44 (lees altijd aandachtig, want dat is belangrijk!) Wat was er met Lazarus aan de hand en in welk vers vinden we dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Welke boodschap zonden Maria en Martha naar de Heer Jezus?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Jezus was echter ver weg. Het zal zeker meer dan een dag hebben gekost om naar Bethanië te reizen. Waar was Hij en in welk vers vinden we dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. De beide zusters zagen dat de toestand van Lazarus erg snel verslechterde. Ze waren bang voor het ergste. Komt Hij nog snel genoeg? Ze telden de uren. “Hij moet vandaag komen, want anders …”. De schrik was op hun gezichten te lezen. Hoe erg! Het was te laat omdat Lazarus 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Te laat, dachten de beide zusters. Niemand kon nu meer helpen, zelfs de Heer Jezus niet. Wat zeiden Maria en Martha toen ze Jezus eindelijk zagen na zo lang tevergeefs wachten en in welke verzen vinden we dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Hoe lang lag Lazarus al in het graf? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Hoe lang bleef Jezus aan de andere zijde van de Jordaan nadat hij het bericht had ontvangen, dat Lazarus ziek was en in welke vers vinden we dat?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

8. “Maar”, zegt u misschien, “had Jezus deze twee zusters en Lazarus echt lief? Waarom kwam Hij niet meteen als Hij hen echt liefhad?” Degenen die twijfelen aan de liefde van de Heer, moeten vers 35 goed lezen. Wat deed Jezus toen Hij zoveel leed en verdriet zag?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Daar zien we Hem diep ontroerd staan. Hij had de afgelopen dagen medelijden gehad met deze vrouwen, maar Hij moest wachten! Nu iedereen dacht, dat het te laat was, zou Hij bewijzen dat Hij de Zoon van God is. En Maria en Martha, de discipelen en de joden zouden zien dat Hij machtiger is dan de dood. Nu zou, wat Hij zei in vers 25, zichtbaar worden:

“Ik ben  ……………………………………………………………………………………”.

10. Het dochtertje van Jaïrus was pas gestorven, toen de Heer Jezus haar opwekte. De jongeling in Naïn was al begraven toen Jezus hem weer tot leven bracht. Maar is het ook mogelijk dat iemand die vier dagen in het graf ligt, weer tot leven wordt gewekt? Hoor hoe Jezus met luide stem riep:

“………………………………………………………………………………………………………………………..”

11. En Lazarus kwam naar buiten! Eerst waren zijn handen en voeten gebonden, maar kort daarna stond hij daar, alsof hij nooit gestorven was en nooit ziek geweest was. Ja, Jezus is machtiger dan de dood! Het graf was leeg! Wat verbaasden zich de mensen! Ze konden hun ogen nauwelijks geloven. Is het een droom? Nee, het is absolute realiteit. We kunnen nu zeker wel begrijpen, dat velen vanaf dat moment in Hem geloofden. U zult nu wel begrijpen waarom Jezus zo lang heeft gewacht voordat Hij kwam. Leg u dat eens kort uit! (vers 4):

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Nu weten we ook, dat iedereen die in de Heer Jezus geloofd hebben en gestorven en begraven zijn, niet in het graf zullen blijven. Jezus is nu in de hemel bij Zijn Vader. Maar Hij komt terug. Hij zal roepen met de stem van een aartsengel, de bazuin zal klinken, en net als bij Lazarus zullen allen, die in Hem geloofden, weer levend worden. Lees 1 Thessalonicenzen 4 vers 15 tot 18.

Is dat niet geweldig?! ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

13. En wat gebeurt er met de gelovigen die nog in leven zijn als Jezus terugkomt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

We kunnen de Heer Jezus elke dag verwachten. Omdat Hij zei: “Zie, ik kom spoedig!” (Openbaring 22:7 en 12 en 20)

www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW