4 jaar geleden

Wonder in Rusland

In een dorp in Siberië leefde een man. En deze man noemde zichzelf atheïst. Hij geloofde in geen enkele god. Zijn mening was: er is geen god. En in zijn dorp wisten ze ook dat hij zo dacht.

Op een dag is hij in het bos, in de taiga, onderweg. En plotseling komt hij bij een grote open plek in het bos, waar geen bomen zijn.

En daar schiet hem de vraag naar God weer te binnen. Hij doet het volgende. Hij denkt: hier hoort mij toch niemand. Hoogstens een paar beren of een aantal mieren of zo, die daar ook zijn. En daar schreeuwt hij heel hard: ‘God, als u bestaat, laat mij dat zien! Maar alstublieft, nu meteen!’

Dat is ook een gebed, nietwaar? Hij schreeuwt daar op die open plek in het bos: ‘God, als U bestaat!’ En wat doet God?

In dezelfde seconde, hij heeft het nauwelijks uitgesproken, valt uit de hemel een boek naar beneden, precies voor zijn voeten!

Hij is totaal perplex en denkt: ‘Wat is er nu aan de hand?’ Hij pakt het boek op van de grond en leest wat er op de voorkant staat. Er staat Biblija, dat is het Russische woord voor Bijbel.

Hij slaat het open en kijkt, het is in het Russisch geschreven. Zo hé, denkt hij, dat is geweldig! Dan heeft deze God, Die klaarblijkelijk wel bestaat dit Boek zó uit de hemel laten vallen. En dan per luchtpost! Zo ligt de Bijbel aan zijn voeten!

Hij is totaal onthutst en buiten zinnen rent hij naar huis en vertelt de mensen van zijn dorp en zegt: ‘Mensen, wat ik vandaag beleefd heb, dat is niet te vatten! Stel je voor’, zegt hij. ‘Daar op die open plek in de taiga daar schreeuw ik naar God: ‘Als U bestaat, laat mij het zien, en in dezelfde seconde valt dit boek naar beneden’.

De mensen in het dorp kunnen het ook niet vatten en zeggen: ‘Dat bestaat toch niet!’.  En ze zeggen: ‘Laten we lezen wat er in staat’. En ze hebben het gelezen. En wat gebeurde er? Precies dat wat de Heer Jezus zegt in de Schrift: ‘Wanneer u Mij zoekt in de Schrift’, wat gebeurt er dan? ‘Dan zult u Mij vinden’.

En de mensen lezen het en het is bekend geworden dat  30 mensen uit dat dorp tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen.

Geweldig! Door deze Bijbel, die zo uit de lucht is komen vallen!

Maar nu interesseert ons natuurlijk nog maar één vraag: Hoe heeft God dat gedaan?

Het is bekend geworden dat daar een helikopter onderweg was. En in die helikopter waren verschillende hulpgoederen: kleding, etenswaren, grote worsten in pakketten enz.

Een Rus kijkt in die pakketten en woelt daar alles door en maakt de pakketten open en zegt: ‘Oh, prima, kleding. Dat kunnen we in Rusland goed gebruiken. In de winter is het hier erg koud’.

Hij maakt het volgende pakket open en ziet grote worsten en zegt: ‘Zo, ik heb net trek, dat komt mooi uit, heerlijk zo’n worst!’

En zo kijkt hij alles door en snuffelt wat rond en dan plotseling komt hij bij een kist waar Bijbels in zijn. En dan zegt hij: ‘Bijbels hebben wij in Rusland niet nodig!’ En hij doet het luik open en hup, hij gooit de Bijbels naar beneden. Weg daarmee! En smijt ze boven de taiga eruit.

En nu valt één van die Bijbels heel precies voor de voeten van die man op die open plek in het bos. Is dat niet een wonder hoe God dat doet?

Uit een lezing van Werner Gitt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW