5 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (7)

Bijbelcursus

7. De goede Herder

 

In het Oosten is een schaapskooi gewoon een rechthoekig stuk veld midden in de wei, omgeven door een muur van losse stenen. In de muur bevindt zich een opening. Dat is de deur. ’s Avonds brengt de herder zijn schapen naar zo’n stal, zodat ze veilig zijn voor wilde dieren. ’s Morgens roept hij zijn schapen en verlaten ze de stal. De herder leidt zijn schapen en brengt ze naar de plaatsen waar gras en water te vinden zijn.

1. We lezen Johannes 10 vers 1-18 en de verzen 27-30. U hebt misschien al eens gehoord, dat Jezus de Herder is en dat wij Zijn schapen zijn. Een enorme kudde schapen en een Herder. En weet Hij ook welk schaap van hem is? Ja zeker. Hij kent ze allemaal heel goed!

Wat staat er daarover aan het einde van vers 3?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. In welk vers staat: “Ik ken de Mijne”?

Vers ……………. (zie ook vers 27).

3. Een herder zei eens: “Werp een doek over mijn hoofd zodat ik niets meer zien kan, en breng dan een schaap naar mij toe. Ik zal het alleen met mijn handen aanraken en u vertellen of het van mij is of niet.” Wat denkt u, kende de herder zijn schapen? 

………………..

Zo kent de Heer Jezus Zijn schapen eveneens.

4. Schapen zijn eigenlijk hele domme dieren, nietwaar? Echter kunnen ze één ding heel goed onderscheiden. Wat is dat en in welk vers staat dat? (met eigen woorden graag!)

Ook vandaag kunnen we vreemde, hoogmoedige, zogenaamde geleerde stemmen horen. Bijvoorbeeld over de schepping in Genesis 1, over Adam en Eva die niet geleefd zouden hebben, en over alle wonderen die niet gebeurd zouden zijn.

5. Zal een schaap van de Heer Jezus naar zo’n stem luisteren? 

……………………………………… .

Waarom niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Zal het meegaan? …………………

7. Wat zal het doen?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

8. “Maar”, zegt u misschien, “wie behoort dan tot de kudde van de Heer Jezus?” U vindt het antwoord in vers 9. Hij zegt:

“Ik ben …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Als de schapen zich in de stal bevinden, staat de Herder in de deuropening. Daar houdt Hij de wacht. Hij is ook Zelf de Deur.

9. Er is maar één deur en dat is de Heer Jezus. Wat staat er in Handelingen 4 vers 12?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ieder die wil, kan door de Deur binnenkomen en gered worden. Het is misschien binnenkort te laat voor degenen die dat niet willen. Hij zal in de eeuwige nacht voor altijd buiten moeten blijven. Hoe verschrikkelijk!

10. Ik denk aan een geschiedenis uit Genesis 6 en 7. Daar moest men ook door een deur om het leven te redden. Wie gingen daar alleen naar binnen?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

11. En waarom de vele anderen niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Kijk eens naar Ezechiël 34 vers 12, 15 en 16 om te zien wat zo’n herder deed. Dat was niet altijd gemakkelijk. Wat deed die herder daar? (met eigen woorden graag)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Is de Heer Jezus slechts een Herder van volwassen “schapen”? Nee, hij heeft ook jongeren in Zijn kudde en – niet te vergeten – de “lammetjes”. Wat staat er in Jesaja 40 vers 11?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

14. Wat deed Hij met de kinderen gedaan? Graag in eigen woorden! (zie: Mark. 10:13-16)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Soms dreigt er gevaar en dan wordt duidelijk wie een goede herder is. Wie verdient de naam: “goede herder”? (1 Sam. 17:34-37). 

…………………………………

De schapen waren veilig bij hem!

16. Maar er is er maar één die “de goede Herder” wordt genoemd. Dit is 

………………………………………………………………………………

Wat zegt Hij in Johannes 10 vers 11:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Wanneer gaf de Heer Jezus Zijn leven voor de schapen?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

18. Als je eenmaal een schaap van de goede Herder bent, kun je nooit meer verloren gaan.

Waar vinden we dat in het Johannes-evangelie 2 maal vlak bij elkaar en schrijft u dat eens op?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

www.bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW