5 jaar geleden

Werken en woorden van Jezus (1)

Bijbelcursus

1. Kana

 

Deze cursus met de titel: Werken en woorden van Jezus – gaat over het “evangelie naar Johannes”. In dit evangelie zien we welke geweldige dingen de Heer Jezus deed en wat Hij de mensen leerde.

Na een groot wonder zeiden de discipelen ooit met verbazing het volgende over Hem: “Wat voor iemand is deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen? (Matth. 8:27).

De dienaars van de hogepriester en de Farizeeën, die de Heer Jezus gevangen moesten nemen, kwamen met lege handen terug. “Waarom hebt ui Hem niet meegebracht”, werd hen gevraagd. Het antwoord was: “Nooit heeft een mens zó gesproken!” (Joh. 7:46).

Ik hoop dat u tijdens deze cursus niet uit je verbazing zult kunnen komen en met Petrus kunt zeggen: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!” (Matth. 16:16).

* * *

1. We lezen Johannes 2 vers 1-11. Neem rustig de tijd daarvoor om het gedeelte goed te begrijpen; ook in de volgende lessen. Wat u zojuist las, was de eerste van een lange reeks wonderen (tekenen) die Jezus deed. In welk vers staat, dat het het eerste teken was?

Vers ………………. .

2. Het is ongeveer drie uur lopen om van Nazareth naar Kana te komen. Wie vond het ondanks de grote afstand niet bezwaarlijk om naar het feest te komen?

………………………………………………….

3. Het feest in Kana was bijna een grote teleurstelling. Waarom? Probeer het met eigen woorden te zeggen.

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Iemand redde door Zijn daden het feest. Wie was dat?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wat een geluk dat zij Hem hadden uitgenodigd!

5. “Zij hebben geen wijn”, zei Maria tegen Jezus. Welk schijnbaar moeilijk antwoord kreeg ze?

……………………………………………………………………………………………………………………….

6. Toen hij twaalf jaar was, moest Hij Zijn moeder ook eens een ongebruikelijk antwoord geven (lees Luk. 2:41-52). Waar hadden Jozef en Maria Hem gevonden na dagen van angstig zoeken?

……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Maria zei toen: “Kind, waarom heb Je ons dit aangedaan? Zie, Je vader en ik hebben je met smart gezocht.” Welk antwoord kreeg zij toen?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

8. In die tijd moest Maria leren, dat Jezus als Kind al bezig was met de dingen van God, Zijn Vader. Door dit ogenschijnlijk scherpe antwoord wilde de Heer haar duidelijk maken, dat niet zij, maar Hij het was die de gang van zaken bepaalde. We zien verder ook aan dit antwoord, dat de Heer Jezus niet wil handelen totdat Zijn hemelse Vader het Hem heeft gezegd. Na vraag 6 en 7 twijfel je misschien, dat Jezus als Kind gehoorzaam was aan Zijn ouders. Hier krijgen we echter daarop een duidelijk antwoord. Lees Lukas 2 vers 51. Wat staat er in het midden van het vers over Hem?

……………………………………………………………………………………………………………………….

9. Nu nog een rekenopgave. Eén metreet komt overeen met 40 liter. We lazen, dat er zes watervaten waren, elk met twee of drie metréten. Laten we aannemen dat 3 vaten 2 metréten bevatten en de andere 3 vaten 3 metréten bevatten. Hoeveel liter water bevatten alle zes de kannen?

3 vaten met 2 metréten = ……………… metréten

3 vaten met 3 metréten = ……………… metréten

Totaal ……………… metréten

……………….. metréten van 40 liter = ……………… liter

Antwoord: …………………………………… liter.

Heel veel, nietwaar?

10. Nu terug naar Johannes 2 vers 1 tot 11. De watervaten waren tot de rand gevuld. De ceremoniemeester (het hoofd van het feest) moest het water proeven. Maar wat een wonder! Hij proefde geen

………………………… maar ………………………….

11. Hoe was de kwaliteit van de wijn?

……………………………………………………………………………………………………………………….

12. Ziet u iets van de macht van de Heer Jezus? Van Zijn grootheid? Zijn heerlijkheid? Welke mensen zagen dit en geloofden in Hem (vers 11)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

13. De Heer Jezus was later weer in Kana. Welk wonder deed hij daar (Joh. 4:46-54)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

14. Welke discipel kwam uit Kana (Joh. 21:2)?

……………………………………………………………………………………………………………………….

© www.bibelkurs.com

 

* * *

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u, wil jij wel duidelijk en volledig aangeven waar u/jij de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw, jouw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………..

Leeftijd: ……………………………………………………………………………………………………………

Emailadres: ………………………………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW