1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (16)

“… in wie de god van deze eeuw (de duivel) de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, [hen] niet zou bestralen” (2 Kor. 4:4).
Jezus zei: “[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen” (Luk. 4:18).

Verblind en zien

Veel mensen zien de duivel als iemand die al hun diepste verlangens wil bevredigen en hun plezier wil geven. Een grote vergissing! De Bijbel zegt duidelijk dat hij mensen kwaad wil doen. Hij wordt zelfs een “leugenaar” en een “mensenmoordenaar” genoemd (Joh. 8:44) – en ons vers van de dag spreekt er ook van dat hij ongelovigen zo verblindt, dat zij het evangelie van Christus niet kunnen herkennen. Hij wil koste wat kost voorkomen, dat ze gered worden. Maar het gaat verder: mensen verblinden ook zichzelf door hun zonden en hun leven zonder God (verg. Rom. 1:21 en Ef. 4:18). Hun beslissing tegen God brengt hen in absolute duisternis. Hun blindheid ontneemt hen elke kans om God te vinden.

Het is nodig om weer ziende te worden! En dat is precies waarom de Heer Jezus 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam: Hoewel Hij natuurlijk ook vele lichamelijk blinden genas, is Zijn echte zorg dat u en ik innerlijk ziende worden. Het gaat erom dat de “ogen van ons hart” (Ef. 1:18) verlicht worden. Alleen op die manier is het mogelijk God werkelijk te kennen en tot Hem te naderen. Een blinde zonder duidelijke leiding bereikt nooit het doel – net zoals een mens zonder Jezus Christus nooit het doel van de hemel bereikt. Als u nog steeds blindelings rondtastend op zoek bent naar God, moet u zich tot Hem wenden. In een van de eerdere tegenstellingen zagen we dat Hij mensen uit de duisternis tot Zijn licht wil brengen. Tegelijkertijd wil Hij u ook verlichte ogen van het hart teruggeven, zodat u kunt genieten van de aanwezigheid in dat wonderbaarlijke licht – bij God zelf. Bent u nog steeds blind? Wend u tot Hem die de blinden weer ziende kan maken.

“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”
(Joh. 8:12).

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 30.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW