2 jaar geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (14)

“… dat u in die tijd zonder Christus was, […] terwijl u geen hoop had en zonder God was in de wereld” (Ef. 2:12).
“Moge nu de God van de hoop u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig ben in de hoop, door [de] kracht van [de] Heilige Geest” (Rom. 15:13).

Zonder hoop & overvloedig in de hoop

De Efeziërs, dat wil zeggen de ontvangers van de brief met bovenstaand Bijbelvers, waren voorheen afgodendienaren geweest. Zij leefden zonder Christus en waren werkelijk zonder God in de wereld. De Bijbel noemt deze toestand “hopeloos.” Waarom? Omdat er geen vooruitzicht is op een goede toekomst totdat de mens vrede heeft met God. Welke hoop heeft een atheïst wiens familielid sterft? Welke hoop heeft een mens zonder God, die plotseling verlamd is en in deze wereld absoluut niets meer kan doen? Welke hoop heeft een mens die sterft in zijn zonden? De Bijbel zegt het duidelijk: “zij hebben geen hoop.”

Hoe groot is het contrast in een ware gelovige. Aan de ene kant geeft het geloof in Jezus Christus hoop voor het hiernamaals. Men mag weten dat men na de dood naar het huis van de Vader gaat, naar de hemel. Als Paulus in een andere brief hierover spreekt, schrijft hij aan de geadresseerden: “Maar wij willen niet dat u onwetend bent, broeders, wat betreft hen die ontslapen, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de overigen die geen hoop hebben” (1 Thess. 4:13). De “overigen” hier zijn mensen zonder God, die geen hoop hebben op een prachtige en gelukkige toekomst in de hemel.

Maar de Heer Jezus geeft nog meer dan dat – en wel hoop in het hiernamaals. Christenen hebben nu een “God van de hoop” die met hen is in alle omstandigheden van het leven. Zij kunnen weten, dat zij niet alleen door deprimerende en verwoestende omstandigheden zoals ziekte enzovoorts hoeven te gaan. In elke situatie kunnen zij ervaren, dat zij door God worden gedragen. Zonder deze hoop in deze wereld en in het hiernamaals is het onmogelijk werkelijk gelukkig te zijn. God kan ook jouw “God van de hoop” worden!

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW