15 jaar geleden

Spreuken 15:15

Toen koning Salomo in één van zijn spreuken zei: ‘Het licht der ogen verblijdt het hart’ (Spreuken 15:30) bedoelde hij daarmee dat je met een vriendelijke blik het hart van je medemensen verblijden kan.

Wees eens eerlijk: wie is er niet blij als de kassière in het warenhuis vriendelijk reageert en de buurvrouw niet wrevelig is, als de postbode niet onvriendelijk antwoordt en de werknemer niet onbehoorlijk optreedt? We weten dus het goede wèl te waarderen. Wij weten ons echter ook voor slechte personen in acht te nemen.

Hoe gedragen wij ons echter zélf? Welke indruk laten wij bij onze medemensen achter? Wij kunnen toch geen voorkomendheid verwachten, zonder zelf de eerste stap te willen nemen?

Als Christenen mogen we de karaktertrekken van een Heiland-God dragen – ook in conflictsituaties. Deze God wil voor alle mensen alleen maar het beste. Hoe zeer was Hij om ons welzijn bekommerd, dat Hij Zijn Zoon voor ons als offer aan het kruis gaf! Hoe vaak en hoe intensief denken wij onzelfzuchtig aan de ander? Laten we toch iets van de genade die we zelf ervaren hebben, aan anderen meegeven. Ja, dat we toch sterk in de genade zouden zijn – ook als de overbuurman vuur spuwt!

Tot slot nog een parel uit de rijke schat van ervaringen van Salomo: "Een zacht antwoord keert de grimmigheid af" ( Spreuken 15:1).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW