6 jaar geleden

Romeinen 8 vers 28

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [zijn] voornemen zijn geroepen”.

Wat mooi is het om te weten dat, als we God liefhebben en Zijn Zoon, de Heer Jezus, aangenomen hebben als onze Heer en Heiland, dat alles hier op deze aarde meewerkt ten goede. We kunnen als christenen in situaties komen die minder prettig zijn om te ervaren. Maar dan mogen we weten dat de Heer zulke situaties gebruikt om ons dichter aan het hart van de Vader te drukken. En dichterbij Hem te komen. Wat mooi om dat te weten, als u, als christen, nu in zo’n situatie zit!!

Petrus moest ook leren om niet op de omstandigheden te letten, maar zijn oog alleen op de Heer Jezus gericht te houden (Matth. 14:30-32), dat mogen wij ook doen!!

En in Hebreeën 12 vers 2 vinden we: “…. terwijl wij zien op Jezus”. En dat woordje ‘zien’ hier betekent van alles afzien en het oog alleen op één voorwerp gericht houden. De Heer Jezus!! Wat een troost, als we het moeilijk hebben in het leven. Moeilijke situaties komen er altijd, maar als we er met de Heer doorheen gaan en onder gebed, zal het een stuk makkelijker worden (Fil. 4:6). En de Heer belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst.

En daar, naar dat moment mogen we uitzien!! Als we de Heer Jezus zien, van aangezicht tot aangezicht.

Maar dan komt het er op aan, of je de Heer Jezus kent of niet. Nu kun je je vertrouwen nog op Hem stellen, voordat het voor eeuwig te laat is. Doe dat alsjeblieft en laat je niet langer weerhouden …

Jorim Kranenborg

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW