6 jaar geleden

Romeinen 8 vers 28

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun [die] naar Zijn voornemen zijn geroepen”.

In Shakespeare’s komedie “As you like it”,1 wordt een hertog door de koning naar het bos verbannen. Hij heeft alle luxe en comfort van het hof verloren, maar hij vindt prachtige dingen in het bos, de plaats van zijn lijden – dingen die hij nooit eerder had gewaardeerd. De beroemde uitdrukking “sweet are the uses of adversity” is ontstaan uit dit stuk; het is een van de meest gedenkwaardige zinnen van Shakespeare.

Sweet are the uses of adversity
Which, like the toad, ugly and venomous,
Wears yet a precious jewel in his head;
Finds tongues in trees, books in the running brooks,
Sermons in stones, and good in everything.

Wanneer we het nieuwe jaar ingaan, laten we onthouden dat er “goed in alles” is, niet alleen omdat wij er “het beste van kunnen maken”, maar omdat onze God in Zijn soevereiniteit alles doet meewerken ons ten goede. Het is wonderlijk hoe, wanneer we door beproevingen gaan, alles er zo donker uit kan zien, maar met het verstrijken van het jaar, wanneer we de dingen beschouwen, dan zien we achteraf Gods zegenende hand. We zijn geestelijk gegroeid, we zijn gevorderd in de kennis van Gods liefde en genade en de hoop is toegenomen (Rom. 5:3-5).

Laten we daarom niet bang zijn wanneer beproevingen op ons pad komen in het jaar dat nog voor ons ligt. Lijden en beproevingen hebben hun weldadig nut, ongeacht hun mate. Laten we niet gewoon stoïcijns het beste van onze problemen maken, maar laten we de liefhebbende hand van onze Vader zien Die ons nooit een onnodige traan zal doen verliezen. De Schrift laat er geen twijfel over bestaan, dat alles voor ons bestwil werkt, zowel nu als voor de eeuwigheid.

NOTEN:
1. Als je ervan houdt.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW