4 jaar geleden

Richteren 6 vers 24-26

“Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HEERE en hij noemde het: De HEERE is vrede! … En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: … Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar …”.

Pas nadat het altaar van aanbidding was gebouwd, riep God Gideon als dienaar om een openbare getuigenis te geven. Dit begon in het huis van zijn vader. Het bestond uit het vernietigen van het altaar van Baäl en de Astartes die daar  was, en deze vervangen door het altaar van getuigenis – het altaar van de God die Gideon kende. 

De volstrekte plicht van iemand die een getuigenis voor God wil zijn, is in de eerste plaats om zijn afgoden weg te werpen. Waarom zijn er tegenwoordig zo weinig ware dienaren onder de christenen, wandelend in de kracht van een getuigenis voor Christus? Is het omdat ze niet de twee altaren van Gideon hebben?

En waarom hebben zij niet de tweede hiervan? Omdat ze zichzelf geen hout hebben verschaft voor het offer. De afgoden zijn het hout (vs. 25). Laten we hen omverwerpen; laat niets van ze overblijven. Laten we beginnen in de binnenste kring van het gezin. Tenzij we dit doen, waar zal ons getuigenis zijn?

Het omverwerpen van de afgoden is het geheim van de macht; de Geest van de Heer alleen  kwam over Gideon toen hij dit had volbracht. Wij hebben nu niet, zoals hij, Baäls van steen en Astartes van hout; maar we hebben veel andere afgoden, en geven deze vaak de voorkeur boven de kracht van een getrouwe wandel met God. Gideon gehoorzaamde zonder aarzeling, zonder compromis of voorbehoud. Voor hem waren de afgoden niets vergeleken met de God die hij kende.

Zijn wij getuige voor de wereld van de dwaasheid van alles waar het interesse voor heeft? Zelfs als we het altaar van Baäl niet staande hebben gehouden, hebben we mogelijk het hout dat erbij is, niet vernietigd. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het Woord van God is de weg van kracht.

H. Rossier; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW