8 jaar geleden

Richteren 6 vers 14 en 16

“Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, … Heb Ik u niet gezonden? … Maar de HEERE zei tegen hem: Omdat Ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was”.

Deze woorden zijn een deel van een langere conversatie tussen de Heer en een boer uit Manasse, genaamd Gideon. De laatste werd door God geroepen om de Midianieten te verslaan. Echter Gideon kwam met veel excuses aandragen waarom dit onmogelijk kon gebeuren en zei in feite daarmee dat God voor deze taak de verkeerde man had gekozen.

Zijn lijst van excuses scheen aannemelijk genoeg: “Mijn familie is arm”; “ik behoor zelfs tot één van de armste stammen van Israël”; “ik ben ook niet belangrijk in mijn eigen familie, ik ben de jongste!” Gideon dacht dat God niets doen kon omdat hij en zijn familie niets voorstelden. Maar wat hij zich niet realiseerde, was dat God een geschiedenis van gebruik van “niemanden” heeft om Zijn doeleinden te verwezenlijken. De nederige samenvatting van zwakte en kleinheid van Gideon was precies wat de Heer zocht (zie: 1 Kor. 1:27-29; 2 Kor. 12:9-10).

Er is nog een ander belangrijk principe in het antwoord van de Heer aan Zijn terughoudende dienaar. Het is een principe dat diepgeworteld is in het Woord van God, namelijk: “Een goddelijke opdracht komt altijd met een garantie van de goddelijke tegenwoordigheid. De Heer zegt tegen Gideon: “Ga … Heb Ik u niet gezonden?” Dit is de goddelijke opdracht. Maar terzelfder tijd wordt Gideon gezegd: “Omdat Ik met u zal zijn …”. Dit is de goddelijke tegenwoordigheid. Wanneer God ons roept om in opdracht van Hem iets te doen, sterkt Hij ons met Zijn aanwezigheid en activerende kracht. We zien dit principe als God Mozes roept Zijn volk uit Egypte te leiden: “Ik zal u naar farao zenden” wordt gelinkt aan “Ik zal met u zijn” (Ex. 3:10,12). En dichter bij huis, zien we hetzelfde in de grote opdracht: “Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen” en “Ik ben met u alle dagen tot de voleinding van de eeuw” (Matth. 28:19-20). Als we luisteren naar de oproep om het evangelie aan de wereld te brengen, zal Christus met ons zijn!

Brian Reynolds, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW