12 maanden geleden

Richteren 2 vers 10

Richteren 2 vers 10:
“… en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had.”

De boeken Jozua en Richteren beginnen op dezelfde manier. Jozua begint met de woorden: “Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE.” Richteren begint: “Het gebeurde na de dood van Jozua.” De tijd verstrijkt. De ene generatie volgt op de andere, maar lijkt er niet noodzakelijk op. Hoewel het verval van Israël al vroeg begon, ervoeren zij met geloof in God Zijn tegenwoordigheid en macht. Moet niet elke generatie terugkeren naar de Goddelijke bron en voor zichzelf levend water putten? Het is niet genoeg om te blijven in de dingen die anderen hebben geleerd. Ik moet er volledig van overtuigd zijn. De bron blijft toegankelijk en altijd dezelfde.

Mozes hield stand als zag hij de Onzichtbare (Hebr. 11:27). Jozua manifesteerde de energie van het geloof, en dit geloof zette zich voort in de oudsten die Jozua volgden. Op dit punt echter “stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet kende” (Richt. 2:10). Moeten we dan verbaasd zijn over het snelle verval van Israël?

Dezelfde opeenvolging van generaties is zichtbaar in onze gezinnen. Misschien werd een grootvader gekenmerkt door godsvrucht, afscheiding van de wereld en aanhankelijkheid aan de Heer, en volgden de ouders dezelfde weg. Maar wat zullen wij daarna doen? Zullen wij lijken op die generatie die de Heer niet kende? Of zullen wij behoren tot het getal dat het leven beschouwt van hen die het Woord van God tot ons hebben gesproken, en zullen wij hun geloof navolgen?

Wat het getuigenis in onze tijd betreft, kunnen wij de Heer danken voor degenen die Hij heeft opgevoed om de waarheden van het Woord van God te hervinden. Wij hebben het voordeel gehad van de trouwe generaties voor ons. Wat zal er nu met onze generatie gebeuren? Zullen er jonge christenen zijn die sterk zijn in geloof en godsvrucht, en die hun vrienden, gezinnen en plaatselijke gemeenten zullen beïnvloeden voor de Heer?

 

G. Andre; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW