4 jaar geleden

Psalm 91 (II)

“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige” (Ps. 91:1).

Welk een wonderbare troostende kracht spreekt er uit deze woorden. Waar ben je veiliger dan in de schaduw van de Almachtige? Het is zo donker in deze wereld, dat het lijkt op een pikdonkere nacht. Maar wie zich op de beschermde plaats bevindt, die God voor ons heeft gemaakt, hoeft niet bang te zijn. Waar is deze beschermde plaats? De Heer Jezus zei: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Matth. 11:28).

Wie zichzelf aan Hem toevertrouwt, is, zoals de Bijbel het noemt, gered. Dat betekent niet alleen, dat je later naar de hemel gaat. Ook hier op aarde mag je elke dag opnieuw Zijn trouw ervaren. Geen vijand is machtiger en geen gevaar is groter dan Hij.

We vinden het twaalfde vers van deze psalm terug in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus werd door satan in de woestijn verzocht. Hij liet hem op het dak van de tempel in Jeruzalem staan en zei: “Als U Gods Zoon bent, werp Uzelf dan naar beneden; want er staat geschreven: ‘Zijn engelen zal Hij bevel geven aangaande u, en zij zullen U op [de] handen dragen, opdat U niet misschien Uw voet aan een steen stoot’” (Matth. 4:6). Dat staat in deze psalm. Satan weet dat.

Ook bij ons gebruikt satan soms een bijbeltekst om ons te verleiden.

Christus had Zijn Vader lief. Daarom vertrouwde Hij op Hem, zonder deze belofte uit te proberen (dat wil zeggen, zonder uit te dagen of God trouw zou zijn aan Zijn woord).

In het laatste deel van de psalm reageert God, de Vader, op deze liefde. De Heer Jezus zou in moeilijkheden komen. Maar ook dan zou God met Hem zijn, Hem uitredden en Hem eren.

Wanneer we dit lezen, denken we aan het lijden en sterven van de Heer op Golgotha. Doordat Hij Hem uit de doden opgewekt heeft, heeft God Hem redding gegeven. En Hij gaf Hem een Naam boven alle namen. Op een dag zal elke knie zich voor de Heer Jezus moeten buigen. Omdat Hij Zichzelf wilde vernederen, zal Hij de hoogste eer ontvangen.

© www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.09.2013.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW