18 jaar geleden

Psalm 84:8

Als je voort wilt gaan van kracht tot kracht moet je de bron van kracht kennen. Het geheim daarvan ligt in de geloofsvolle afhankelijkheid van God en een wandel met Hem. Hebreeën 4 vers 16 toont ons de genadetroon, waar de volheid van kracht, genade en barmhartigheid tot tijdige hulp te vinden is. In onszelf hebben we geen kracht om de moeilijkheden van de woestijn te overwinnen. Maar de Heer stelt ons de bron van genade ter beschikking, waaruit ons genade op genade van de Heer Jezus toestroomt! Wanneer het bewustzijn van eigen zwakheid ons bij de troon van de genade brengt, zullen wij ervaren dat in Christus de volheid van genade aanwezig is.

Putten wij dagelijks uit deze bron, dan kunnen we van kracht tot kracht, van overwinning tot overwinning en van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Helaas is het in ons leven vaak zo dat wij meer van nederlaag tot nederlaag gaan, dan van overwinning tot overwinning. Dan hebben we de genade nodig die ons opricht en herstelt om opnieuw opgewekt te worden. Ja, wij mogen dankbaar zijn dat de Vader ons uit voorzorg de Voorspraak aan Zijn rechterhand geschonken heeft!

Maar van kracht tot kracht gaan is veel meer dan na een struikeling of een val weer te worden opgericht. Het betekent in ononderbroken gemeenschap met God wandelen. Dan ben je in het licht en leeft je in dat voortdurend zelf-oordeel, dat de heiligheid van God betaamt. Het bewustzijn van eigen zwakheid drijft ons voortdurend in de tegenwoordigheid van de Heer om bij Hem vreugde en kracht te vinden, want de vreugde van de Heer kan alleen onze sterkte zijn.

In de stilte van de ware gemeenschap met Hem en in het aanschouwen van Zijn Goddelijke liefde worden we bevrijd van elke bezigheid met onszelf. Dat het toch altijd bij ons zo zal mogen zijn!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW