14 jaar geleden

Psalm 77 vers 20

De wegen van God

Vele kinderen van God moeten in hun leven zware beproevingen doormaken. Zo kwam een een oude, ervaren Christen bij een jonge vrouw. Deze had haar geliefde kind moeten afstaan doordat het na een korte ziekte stierf. Zij was in opstand tegen God. Zij kende de grote God niet als haar Vader door de Heere Jezus. Nee, zij was onbekeerd, had zich weinig om het Woord van God bekommerd, maar gaf nu gaf zij wel deze God de schuld.

Toen de oude man haar van de liefde van God wilde vertellen, zei ze: “Houdt daarover op want als God liefde zou zijn, zou Hij mij mijn kind niet hebben afgenomen!” Na enig nadenken en stil gebed zei de bezoeker: “Mag ik u iets vertellen over wat God mij allemaal heeft ontnomen? Eerst ontnam Hij mijn lieve vrouw. Door de oorlog ontnam Hij mij twee zonen en een schoonzoon. Tenslotte ontnam Hij mij ook nog een dochter, en toch weet ik dat het Zijn liefde is”.

Wie kan de wegen van God verstaan? “Uw weg was in de zee”. Wanneer men door een beek waadt zijn voor enkele ogenblikken voetafdrukken te zien, maar ze zijn snel verdwenen. “Uw voetstappen werden niet bekend”. In de zee, in diepe wateren zijn Zijn wegen, wie zou ze kunnen doorgronden? Asaf matte zich af en kwelde zich met moeitevolle arbeid, hij werd ongelukkig. “Totdat ik Gods heiligdommen inging” (Psalm 73:17). In het licht van Zijn tegenwoordigheid ontdekken wij dat Zijn doen met ons, Zijn kinderen, alleen liefde is. Hij is de Rotsteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gericht. God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij” (Deuteronomium 32:4). Wij moeten leren “ja” te zeggen tegen het doen van onze Vader, Hij maakt geen fouten, Hij vergist Zich niet!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW