2 jaar geleden

Psalm 66 vers 10

 

“God smeedt het geloof”

 

Eens had een smid veel verdriet en zorgen gehad. Zijn buurman hield hem voor: “Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het je in de laatste tijd wel moeilijk gemaakt”.
De handwerker greep naar een stuk metaal dat ergens in zijn werkplaats lag en zei: “Zie je dit stuk ijzer? Voordat het gebruikt kan worden, moet het harden en in staat zijn weerstand te kunnen bieden. Ik leg het in het vuur tot het witgloeiend is. Dan leg ik het op het aambeeld en sla er twee of drie keer op om te zien of het de harding verdragen zal. Zo ja, dan gooi ik het in het water en leg het daarna snel weer in het vuur en dan nogmaals in het water. Dan pas kan ik er iets nuttigs van maken. Begrijp mij goed: God heeft mij door de beproevingen geleid, om te zien of ik de harding verdragen zou. Ik vraag Hem of Hij mij helpt ze rustig te verdragen en bid iedere dag: ‘Heer, als U wilt, leg mij in het vuur of in het water als het nodig is. Maar gooi mij in geen geval op de schroothoop”.

Misschien is ons leven als christen vol met moeilijkheden en beproevingen. Maar de Heer heeft niet gezegd dat wij die na onze bekering niet meer nodig zullen hebben. Hij heeft echter beloofd bij ons te zijn, zodat we ze kunnen doorstaan. Zoals het ijzer resistent wordt als men het hardt, zo worden wij ook sterk gemaakt door de moeilijkheden, die wij moeten doormaken. God wil ons tot christenen maken die goed gehard zijn, zodat Hij ons kan gebruiken.

 

Geplaatst in 2005; geactualiseerd 16-12-2020

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW