7 jaar geleden

Psalm 56 vers 9

“Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?”

Heeft u ooit geweend (gehuild)? Hebt u geweend over afdwalingen van u en van anderen? Lijken de lasten van het leven soms zo zwaar dat tranen uit uw ogen uw hart binnenstromen? Deze laatste zijn de droevigste van alle.

Op sommige momenten heeft niemand medelijden en zelfs God lijkt niet te zorgen. Ah, maar Hij zorgt en op Zijn tijd zal Hij zekerheid geven en veegt onze tranen weg en legt ze in Zijn fles. Om zo te spreken, God doet de tranen van de gelovigen van het Oudtestamentische volk in Zijn fles, of die van Paulus toen hij weende over het falen van Gods volk; maar het meest van alles heeft God de tranen gekoesterd van Zijn geliefde Zoon, Die bij verschillende gelegenheden weende. Hij weende bij het graf van Lazarus (Joh. 11:35) en Hij weende toen Hij in gebed was tot Hem Die “Hem uit de dood kon verlossen” (Hebr. 5:7). Deze tranen werden vergoten met het oog op het komende kruis waar Hij onze zonden moest dragen.

Tranen, tranen, tranen – over de hele wereld en toch heeft God iedere traan opgemerkt, doet ze in Zijn fles en schrijft ze op in Zijn boek. Maar waarom laat God ze toe? Waarom laat Hij hen die Hem vrezen door zulk een diep verdriet, zulke beproevingen, gaan? Wij zouden willen leven zonder lijden van welke aard dan ook, maar hoeveel zouden wij verliezen als onze wensen vervuld werden? Dan zouden we lijken op veel kasplanten – totaal niet in staat om staande te blijven indien blootgesteld aan het weer buiten!

Een andere reden dat de Heer Zijn volk toestaat om leed te ondergaan, is dat zij beter in staat is om medegevoel te hebben in het lijden van anderen. Hij wil dat we in staat zijn om te “wenen met de wenenden” alsmede ons “te verblijden met de blijden” (Rom. 12:15). We zullen in staat zijn om te getuigen: “Ik ben er zelf al doorheen gegaan, maar de Heer heeft mij in dit alles  gesteund”.

© The Lord is near, H.A. Ironside

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW