7 jaar geleden

Psalm 45 vers 1a; Lukas 10 vers 39

“Mijn hart brengt een goed woord voort; …” (Ps. 45:2a);

“Maria … die ook aan de voeten van de Heer zat en naar Zijn woord luisterde” (Luk. 10:39).

“Mijn hart brengt een goed woord voort”. De betekenis van ‘voortbrengen’ hier is koken of opborrelen. {bij koken in dit verband hier kunnen we ook denken aan branden, overvloeien – vertaler} Ik ben bang dat wij vaak niet in deze toestand zijn. Het is iets geweldigs wanneer wij een hart hebben dat brandt van liefde voor Christus. In plaats hiervan zijn wij vaak op het vriespunt, erg ver van het kookpunt in de mate van onze toewijding aan Christus. Wat een goed woord is, verklaart het vers als volgt: “ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver” (Ps. 45:2b) {mijn gedichten – lett.: mijn werken}. Dat is wat ik weet van Hem; niet wat ik van Hem ontvangen heb, maar wat Hij betekent voor mij, wat Hij is voor mij. Het is de plaats die Zijn gezegende Persoon heeft in mijn hart.

Maria van Bethanië koos ervoor om bij Hemzelf te zijn. Zij zat aan Zijn voeten en luisterde naar Zijn woorden. Om dichtbij en met Hem te zijn, was waar haar ziel naar verlangde. Genegenheid voor de Heer kenmerkte haar toestand, en haar plaats was aan Zijn voeten. Ze werd geabsorbeerd door de Persoon van Christus. Zij brak haar fles met kostbare zalf voor Hem, en Jezus zei: “Zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn begrafenis” (Joh. 12:7). Ze was bang dat ze misschien niet meer de kans had om dit te doen. Anderen maakten een feest voor Jezus; maar je zou zeker geen feest houden voor iemand van wie je wist dat deze op het punt stond om te sterven. Het handelen van Maria was in overeenstemming met de omstandigheden van haar Heer. Het feest was niet zo. Ze was op het feest, maar het nam haar niet in beslag. Hij, voor Wie het feest werd gevierd, deed dat wel; Hij had al haar aandacht. Haar hart stroomde over van liefde voor Hem. Zij was toen de enige die echt in de stroom van Zijn gedachten binnendrong.

De Heer maakt dat door Zijn Geest onze harten overvloeien met werkelijke, ware liefde voor Christus! Liefde kan alleen maar tevreden zijn met liefde. Hij had ons lief tot in de dood, en Hij zoekt wederkerig de ware liefde van ons hart voor Zichzelf. HIJ verdient het.

W.T.P. Wolston, © The lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW