5 jaar geleden

Psalm 42 vers 6

“Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht”.

Dit is een psalm van de zonen van Korach. Ze waren gespaard toen God, handelend in oordeel, de aarde opende en degenen die tegen Hem in opstand waren, verzwolgen werden (Numeri 16). Wat een trieste dag! Later werden enkele prachtige psalmen geschreven door de nakomelingen van Korach, die uitdrukking gaven aan de diepe oefeningen die ze hadden doorgemaakt. Het is het resultaat van een bittere ervaring dat ze hebben geleerd te vertrouwen en op God te hopen. De ware God Die de zonde moet oordelen, omdat Hij heilig is, is dezelfde God Die vergeving schenkt en Zijn falend volk herstelt wanneer zij tot Hem roepen.

Zoveel christenen in grote nood zien, brengt een diep gevoel van verdriet en smart in de harten van degenen die diep bezorgd zijn over de eer van de Heer en het geestelijk welzijn van Zijn volk. In 2 Korinthe 11 vers 28 vinden we dit uitgedrukt door de apostel Paulus: “behalve wat van buiten komt, overvalt mij dagelijks de bezorgdheid over al de gemeenten”. Paulus vond zijn troost in de Heer en wij kunnen dat ook.

Profetisch gezien, ziet Psalm 42 Gods volk in ballingschap, weggevoerd uit het land van zegen vanwege ongehoorzaamheid. De vijand had een overwinning behaald en het volk van God was in grote nood. Maar God had hen niet vergeten, en Hij vergeet ons ook niet. Hoop op God! Dit is het antwoord en een bemoediging voor allen die door soortgelijke omstandigheden gaan en zich zorgen maken over de ongerechtigheid en de zonden die ongecontroleerd lijken door te gaan. Ja, “ik zal Hem weer loven”. Hj zorgt voor Zijn gemeente en ook voor Israël. “Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel” (Ps. 73:25-26).

Jacob Redekop; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW