14 jaar geleden

Psalm 29:11

Sterkte en vrede

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar met nog onbekende gebeurtenissen, opgaven, beproevingen en gevaren. Hoe machteloos en hulpeloos staan we hier tegenover. Vooral als we denken aan de onzekerheid en vergankelijkheid van het leven. De dood is steeds dichtbij en we leven in een ernstige tijd. Maar kinderen van God hebben reden te over om dit nieuwe jaar vol moed en vertrouwen tegemoet te treden. Hoewel ze zich bewust zijn van de ernst van bovengenoemde dingen, behoren zij toch tot het gelukkige volk waarover de Geest van God in het bovenstaande vers zoveel heerlijks zegt.

Welgelukzalig een ieder die mag weten dat zijn of haar zonden zijn afgewassen door het bloed van Christus, en nu bij Zijn volk mag horen. Zij mogen met een gerust hart alles wat nog in de toekomst verborgen ligt, tegemoet zien. God Zelf geeft hen, op grond van het volbrachte verlossingswerk van Zijn Zoon, sterkte en vrede! Indien de alwijze Vader het nodig vindt ons zware beproevingen te sturen, dan zal Hij ons ook de kracht geven dit alles te dragen. Ja, Hijzelf wil ons elke dag dragen (Psalm 68:20). In die beproevingen wil Hij ons Zijn vrede geven, “de vrede van God, die alle verstand te boven gaat” (Filippi 4:7).

Hoe heerlijk heeft Hij ons tot dusver geleid. Laten we ons hele vertrouwen op Hem stellen. Maar laten we ons ook in het hart voornemen om Hem in dit nieuwe jaar trouw en vol overgave te dienen.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW