15 jaar geleden

Psalm 27:14

Dat is het genadige antwoord van de psalmist die aan de oproep “Zoek Mijn aangezicht!”, in eenvoudig vertrouwen gehoor heeft gegeven. Hij moet nog wel een poosje volhouden en in geloof op God wachten, maar zijn hart mag niet moedeloos worden. Nee, het moet juist krachtig zijn en moed houden: God zal hem zeker redden uit al zijn verdrukkingen.

Dat geldt ook voor ons, als wij door moeiten en lijden moeten gaan, dit bemoedigend woord. Vaak kan de Heer ons smeken niet direct verhoren. Hij moet ons soms in Zijn wijsheid en liefde een tijd lang door moeiten laten gaan, opdat wij daardoor geoefend worden en later de zegen die ervan uit zal gaan, meer kunnen genieten. Laten we dan in geloof op Hem vertrouwen, Zijn aangezicht zoeken en niet bij menselijke hulpbronnen hulp zoeken. God Zelf, Die alles in Zijn hand heeft en alle moeite kan laten ophouden, zodra Hij dat goed acht, bemoedigt ons om vol te houden. “Wees sterk, en Hij zal uw hart versterken!” Jakobus schrijft: “Zie, wij prijzen hen gelukkig die volhard hebben. U hebt van de volharding van Job gehoord en hebt uit het einde van de Heer gezien, dat de Heer vol genegenheid en ontfermend is” (5:11).

Wacht, o mijn ziele, wacht op de Heer.
Wat u ontviele, Hij nimmermeer.
Wees onversaagd: ‘t morgenlicht daagt.
Ziet gij reeds niet ‘t hemels verschiet?
Dreigen de noden, heeft niet uw God
hulpe geboden in ‘t hach’lijkst lot?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW