18 jaar geleden

Psalm 27:11

Zo smeekte David die, hoewel hij onder de wet stond, toch de genade van God kende. Dit verzoek was zeer zeker aangenaam voor God. Aan de ene kant geeft hij hiermee zijn volledige afhankelijkheid van God aan; zonder Hem kan hij niets. Aan de andere kant geeft hij hiermee aan dat hij niet eigen wegen, maar de weg van God wil bewandelen. Zo zou ook ons dagelijks gebed moeten zijn! Maar ach, hoe vaak verzuimen we dit niet en slaan toch eigen wegen in waardoor de kostbare gemeenschap met God verloren is. Bovendien leven we ook nog tot oneer van Hem! Zo menig kind van God was er vaak zelf de oorzaak van dat hij leed of getuchtigd werd, omdat hij niet in afhankelijkheid van God leefde. Daardoor werd God als het ware gedwongen hem met harde maatregelen van zijn eigen wegen terug te brengen. Menigeen heeft in verband met zijn huwelijk of zakenleven wegen ingeslagen waarvoor hij, als er maar wat meer "vreze des HEEREN" was geweest, bewaard gebleven zou zijn; want dan had hij ongetwijfeld gemerkt dat het niet de wegen van God waren.

Velen moeten hun hele leven lang de gevolgen van zelf gekozen wegen dragen, terwijl zij ook met een blij hart en onder de leiding van God Zijn weg hadden kunnen gaan! God heeft ons Zijn Woord gegeven en ons daarmee Zijn wil en weg bekendgemaakt. Als wij ons met een gewillig hart aan dat Woord onderwerpen, zullen we de juiste stappen doen. Gaan we daarentegen toch onze eigen weg, dan gaat God niet met ons mee en kunnen de gevolgen heel ernstig zijn! Laten we daarom iets van David leren en ook zeggen: “HEERE! leer mij Uw weg”.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW