19 jaar geleden

Psalm 25:5

Leid mij …

Het is erg nodig en een grote zegen voor een kind van God, wanneer het in de tegenwoordigheid van God zijn onmacht en onbekwaamheid in iets erkend heeft en dit ook voortdurend voelt. God is de God van de zwakken, de nederigen. En niets is zo gezegend als in vertrouwende afhankelijkheid van God te wandelen.

Een oude Christen gaf de raad: "Verander niets uit eigen beweging in uw uiterlijke omstandigheden, wanneer God het niet duidelijk laat zien. Als Hij je ergens anders wil hebben of een uiterlijke verandering verwacht, zal Hij de weg voor je banen. Maar neem ter harte: wanneer God de deur voor ons opent, sluit Hij de deur achter ons. Ik doe nooit een stap voordat ik weet dat de deur voor mij open is en zich achter mij sluit. Wanneer je niet zeker bent of de stap die je doen wilt naar Gods wil is, wacht dan nog; God zal het je duidelijk maken. Gaat het daarentegen om duidelijke voorschriften van het Woord van God, in het bijzonder in geestelijke dingen, aarzel dan geen ogenblik de wil van God te doen wat het je ook kosten moge".

Het wachten ligt ons niet zozeer maar hoeveel is al door overhaasting gedaan wat niet meer goed te maken was. De Psalmist zegt: "Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn". Ook voor ons geldt dus het oog omhoog te richten in grote en in kleine dingen; zo zullen we altijd zekere stappen doen en gezegend zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW