7 jaar geleden

Psalm 23 vers 1-3

“Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam”.

De Heer Jezus is de grote Herder en wij zijn de schapen van Zijn weide. Hij zorgt goed voor Zijn schapen en heeft een persoonlijke interesse in ieder van hen. Mijn Herder kent mijn omstandigheden volkomen en ik kan mezelf verlaten in Zijn handen, Hem in alles vertrouwen. Als ik kan zeggen: “de Heer is mijn Herder”, kan ik altijd eraan toevoegen: “mij ontbreekt niets”.

Het is het verlangen van onze grote Herder om ons in groene weiden te brengen. Een schaap zal niet rusten totdat het vrij is van de angst voor vijanden buiten de kudde of ander schapen binnen de kudde. We kunnen angst hebben om onze baan te verliezen, over onze kinderen, over een ziek familielid, of we hebben zorgen over andere moeiten. Wat ook de angst moge zijn, bezorgdheid of zorgen, ze verdwijnen als we onze Heer geloven, Die beloofd heeft: “‘Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten’, zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: ‘[De] Heer is mij een Helper <en> ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen?”

Onze grote Herder wil ons leiden. Net als schapen zijn wij geneigd om onze eigen weg te gaan. Wanneer we dat doen, brengen we zorgen en spijt in ons leven, en maken ons leven onvruchtbaar en zonder geestelijk doel. Wanneer we Zijn leiding volgen zullen we vrede vinden, rust en kalmte aan de stille wateren.

Vanaf het begin dat we beginnen te dwalen is de Herder actief om onze zielen te herstellen en ons weer bij Hemzelf terug te brengen. Hij gebruikt de Schriften, of hij gebruikt de bediening van een andere gelovige, of zelfs iets dat Hij toestaat om in ons leven te komen dat ons ertoe leiden zal om te stoppen en te luisteren naar Zijn stille stem. Hij zal Zijn werk tot herstel voortzetten, omdat Hij te veel van ons houdt om ons verder te laten gaan op onze eigen weg. In Zijn liefde en genade trekt Hij ons terug naar Hemzelf.

J.D. McNeil, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW