6 jaar geleden

Psalm 126 vers 5-6

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen”.

Deze woorden zijn wonderbaar waar van de Heer Jezus, Die in de wereld kwam en over wie de profeet moest zeggen: “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte …” (Jes. 53:3). Lukas vertelt ons dat toen de Heer Jezus naar Jeruzalem ging, vlak voor de tijd van Zijn kruisiging, het volgende: “En toen Hij naderde en de stad zag, weende Hij over haar en zei: Och, mocht op deze <uw> dag ook u erkennen wat tot <uw> vrede dient! Nu is het echter verborgen voor uw ogen” (Luk. 19:41-42). Waren die tranen vergeefs? O, nee! Hoewel onmiddellijk nadat Hij sprak, Jeruzalem schuldig werd aan het verwerpen en kruisigen van deze genadige, getrouwe Heer, is deze verschrikkelijke kruisiging het middel geweest van het ontwaken en redden van veel kostbare zielen. Op een toekomstige dag zal de Heer Zijn schoven met Hem brengen, uit de slavernij van de zonde en uit de slavernij van de wet, om voor de eeuwigheid tot Zijn lof en heerlijkheid te zijn.

Hebben we dezelfde geest als onze Meester in die diepe gevoelens van Zijn hart voor degenen, die ver van Hem gewandeld hebben? Bidden we en wenen we zelfs voor degenen die verloren zijn en verloren gaan? Als we in deze houding van geloof en liefde voort gaan en anderen het evangelie van de genade van God voorstellen, kunnen we absoluut vertrouwen hebben, gebaseerd op de waarheid van Gods Woord, dat we in de toekomst weer met vreugde terug zullen komen, en onze schoven met ons mee zullen dragen.

Let op de woorden in ons vers: “Wie het zaad draagt en dat zaait”. De zaaier in Mattheüs 13 vers 4-9 zaaide zijn zaad op allerlei soorten grond. Sommige zaden vielen langs de kant van de weg en de vogels aten het op; andere vielen op rotsachtige bodems en hadden geen wortel; andere vielen tussen de dorens en verstikten; en sommige vielen in goede aarde gaven vrucht. Wij mogen hetzelfde doen, en sommige van die zaden zullen vruchten voortbrengen voor Hem.

L.M. Grant; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW