15 jaar geleden

Psalm 119:18

Zes adviezen bij het lezen van de Bijbel!

Bid, voor u uw bijbel opent: Om haar te begrijpen, hebben we de leiding van de Geest van God nodig.Lees uw bijbel aandachtig: Let op de beloften en de aanwijzingen die u gegeven zijn, evenals het onderwijs dat nieuw voor u is.Lees uw bijbel regelmatig: U zou uw ziel iedere dag met het Woord van God moeten voeden. Herinner u het woord van de Heer Jezus: "De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat".Begin met de evangeliën: Laat u niet ophouden door dingen die u niet meteen begrijpt. Heel vaak openbaart God Zich geleidelijk. Hij zegt ons niet alles in één keer. Het is normaal, dat de bijbel geheimen bevat, die ons bevattingsvermogen te boven gaan, want het is immers het Woord van God.Zoek de Heer Jezus in de bijbel: Zij is ons gegeven, opdat zij ons door Jezus Christus in verbinding met God brengt. Christus is het centrale thema in de bijbel. Het Oude Testament kondigt Hem aan, en het Nieuwe Testament bevestigt Zijn komen.Gehoorzaam de boodschap van de bijbel: Elke weerspannigheid, elke ongehoorzaamheid tegen haar voorschriften is een zonde. Als zij ons een gedrag, een weg of een levenswijze voorschrijft, moeten wij haar gehoorzamen. Onze onderwerping aan Zijn Woord, eert God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW