19 jaar geleden

Psalm 119:16

Bijbellezen? Maar als ik geen zin (meer) heb?

Ieder Christen zal deze situatie herkennen: Het dagelijkse Bijbellezen schijnt iemand “niets meer te brengen”, de Bijbel “spreekt” niet meer tot mij, de lust tot lezen is verminderd. Je loopt gevaar (of bent al zover) om het Bijbellezen eraan te geven. Misschien kunnen de volgende overwegingen jouw tot een hulp zijn:

* Spreek er openlijk met de Heer over. Wanneer je het Hem vertelt, kan Hij je ook nieuwe interesse schenken. Vraag Hem daarom.
* Blijf bij je gewoonte. Geef het niet op, ook wanneer er momenten zijn dat je geen zin hebt. Ook hier geldt: De trek komt vaak bij het eten. Menigmaal spreekt God heel concreet tot ons, wanneer wij het helemaal niet verwachten.
* Is er in je leven ergens een blokkade? De moeder van de opwekkingsprediker John Wesley, zei tegen haar kinderen: Alles wat je de lust tot Bijbellezen ontneemt, is zonde.

Als de volgende dingen bij je voorhanden zijn, is het gebrek aan trek tot het Bijbellezen niet verwonderlijk.

* Zijn er onvergeven zonden in mijn leven?
* Heb ik een verbinding die Gods Woord veroordeeld?
* Wil ik bewust de wil van God niet doen?
* Zijn er occulte dingen in mijn leven?

De oplossing ligt ook hier in belijdenis. Lees (en pas toe): “Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen” (Spreuken 28:13).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW