2 jaar geleden

Psalm 119 vers 89 en vers 11

“Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.” (Ps. 119:89).
“Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” (Ps. 119:11).

Dit zijn twee gouden motto’s voor de tegenwoordige tijd. Ze geven de ware plaats aan voor het Woord: “vast in de hemel” en “opgeborgen in mijn hart.” Het hart is verbonden met de troon van God door middel van Zijn eigen Woord, waardoor de christen alle stabiliteit en morele zekerheid krijgt die het goddelijke Woord in staat is te geven. Te midden van strijd en verwarring, discussie en onenigheid, tegenstrijdige meningen en dogma’s van mensen, is het een onuitsprekelijke genade en voorrecht om iets “vast” te hebben. Het is een zoete opluchting en rust voor het hart te ontdekken, dat er datgene is waarop men kan steunen met al het kalme vertrouwen van het geloof. Hoe kostbaar zijn deze woorden: “Voor eeuwig, HEERE, staat Uw Woord vast in de hemel.” Niets kan daaraan tornen. Het is boven en buiten het bereik van alle machten van de aarde en de hel.

Maar laten we de tegenhanger niet vergeten: Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Hier ligt de grote morele bescherming voor de ziel in deze donkere en kwade dag. Gods Woord in het hart opgeborgen te hebben is het goddelijke geheim om bewaard te blijven voor alle strikken van de vijand en voor alle kwade invloeden die rondom ons werkzaam zijn. Satan en zijn aanhangers kunnen absoluut niets uitrichten tegen een ziel die zich eerbiedig aan de Schrift vastklampt. De gelovige die in de school van Christus de kracht en betekenis heeft geleerd van die ene gebiedende zin, “Er staat geschreven,” (o.a. Luk. 4:4) is veilig tegen alle vurige pijlen van de boze.

Het ene grote punt voor het volk van God te allen tijde is gehoorzaamheid. Aan wat gehoorzamen? Het Woord van de Heer! Wat een rust voor het hart! Wat een gezag op het pad! Er is niets dat er op lijkt. Het kalmeert de geest op een wonderbaarlijke manier en geeft een heilige standvastigheid aan het karakter.

 

C.H. Mackintosh ; © The Lord Is Near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW