6 jaar geleden

Psalm 119 vers 103-104

“Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond. Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk leugenpad”.

Voeden met het Woord

De oneindige diepten van Gods Woord worden alleen ontvouwd aan het geloof en een zoekend hart. De Ene die de Heilige Schrift – de Bijbel – heeft samengesteld moet ons verstand openen om haar kostbare onderwijs te ontvangen.

We moeten naar de Schrift gaan zoals een dorstige man naar een bron gaat; zoals een hongerige man zich naar een maaltijd begeeft; zoals een zeeman zich over een zeekaart buigt. We moeten ernaar toe gaan, omdat we niet zonder kunnen. We gaan, niet louter om te studeren, maar om ons te voeden. Het instinct van de goddelijke natuur leidt ons naar het Woord van God zoals een pasgeboren baby naar melk verlangt waardoor hij moet groeien. Het is door de voeding met het Woord dat de nieuwe mens groeit.

De studie van de Schrift is nauw verbonden met onze hele morele en geestelijke toestand, onze dagelijkse wandel en onze feitelijke gewoonten en wegen. Als we handelen in het licht van wat we weten zal onze kennis toenemen. God heeft Zijn Woord gegeven om ons karakter te vormen, ons gedrag te besturen en onze koers te bepalen. Het opslaan van een hoeveelheid Schriftuurlijke kennis in ons verstand kan ons alleen maar opgeblazen maken en ons misleiden. Het is erg gevaarlijk om in niet doorleefde waarheid te handelen. Er is niets dat ons zo volledig in de handen van de vijand stort als een hoeveelheid ‘hoofdkennis’ van de waarheid zonder een zacht geweten, een vertrouwend hart en een oprechte geest. Het is verreweg beter om een klein beetje werkelijkheid en kracht te kennen, dan een grote hoeveelheid waarheid te belijden, die machteloos in onze geest ligt maar die geen vormende invloed op ons leven uitoefent.

De Heilige Schrift is de stem van God en het geschreven Woord is het afschrift van het levende Woord. Alleen door het onderwijs van de Heilige Geest kunnen we het begrijpen, en Hij openbaart Zijn levende diepten door geloof in onze harten. Mogen we kunnen zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking” (Ps. 119:97).

C.H. Mackintosh, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW