9 jaar geleden

Psalm 11 vers 3; 1 Petrus 5 vers 10

“Voorzeker, de fundamenten worden omvergehaald! Wat kan de rechtvaardige dan doen?” (Ps. 11:3)

“De God nu van alle genade, …. zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten” (1 Petr. 5:10).

De schaal van Richter

De schaal van Richter is een instrument dat de intensiteit van de aardbevingen meet. Er zijn altijd aardbevingen en trillingen geweest, maar door de moderne communicatie horen we er dikwijls van. Zij vernietigen hele gebieden en veroorzaken talloze doden. Jezus Christus profeteerde dat zij in de laatste dagen zullen voorkomen.

Als een instrument in staat zou zijn om te meten wat aan het wankelen is en onze morele principes vernietigt vandaag, onder andere in families en gezinnen, zou er nog meer worden gedetecteerd. Alles wat ooit stabiel leek wordt nu in twijfel getrokken. Onze wereld is vol geweld en onwaarheid: “hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard …” (Jes. 24:20).

Wat kan de gelovige doen in zo’n wereld? Niets spectaculairs. Echter hij kan zijn vertrouwen putten uit God en rechtvaardig leven door zich te onthouden van het kwade. Dat is het punt! Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar we kunnen weerstand bieden aan het kwaad in ons leven. Zo’n wijze van leven, ook al is het bescheiden, kan een sterke invloed uitoefenen op alles om ons heen.

De bijbel waarschuwt dat het kwaad zal toenemen in intensiteit voordat Christus wederkomt. Dus wij, als christenen, moeten niet geschokt zijn als we de immoraliteit en het geweld zien toenemen. Onze tegenwoordigheid in de wereld zal niet nutteloos zijn als wij getuigen zijn van Christus, de Vorst van de vrede. Hij geeft vrede aan ieder die op Hem vertrouwt: vrede voor het geweten en vrede voor hart en gedachten, zelfs in de meest moeitevolle tijd.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW