13 jaar geleden

Psalm 106:32-33

Een verbitterde geest is een geest die zich door verkeerde dingen in verkeerde banen laat leiden. Bovenstaande verzen zijn een korte samenvatting van hetgeen in Numeri 20:1-13 staat. Het volk Israël had dorst en sprak vermetele woorden tegen God en Zijn knecht Mozes. God gaf uitkomst, maar de geest van Mozes en Aäron was verbitterd.

Let nu eens op die ernstige mededeling: “Het ging Mozes kwalijk om hunnentwil”. Wie was Mozes? Maar weinig mensen waren zo bevoorrecht als hij. Hij was trouw in de dienst voor de Heer en toch overkwam hem dit erge in het veertigste jaar van de woestijnreis.

Staan wij, zelfs ten gevolge van veel minder belangrijke dingen, niet vaak bloot aan hetzelfde gevaar? Het verging Mozes slecht en de eer die een kroon op zijn leven geweest zou zijn, bleef uit. Wij zullen misschien zeggen: ‘Het volk had toch immers kwaad gedaan’. Ja, zelfs in erge mate; “zij verbitterden zijn geest”. Toch ging Mozes de fout in. Wie kan beoordelen hoeveel verlies zijn leven heeft geleden door deze misstap?

Het is mogelijk dat wij verkeerde dingen heel scherp aanvoelen. Maar laten we dan op onze hoede zijn, want de duivel zal zoiets graag aangrijpen om onze geest te verbitteren. Hoe vaak is hem dat al niet gelukt?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW